V okviru spoznavanja vsebin izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami smo v sredo, 11. 04. 2012, gostili na šoli reševalca Reševalne postaje Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah, Uroša Drozga.

Zdravstveni reševalec opravlja naloge šoferja in reševalca v reševalni postaji Šmarje pri Jelšah, ki pokriva teren z 32.000 prebivalci šestih občin: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek.

Učencem je predstavil odgovorno delo reševalca, jim razkazal opremo reševalnega vozila in jih opozoril na najpogostejše napake pri odzivu voznikov v prometu v primerih, ko se srečajo z reševalnim vozilom na nujni vožnji.

Učenci so ob doživeti predstavitvi reševalca pridobili izkušenjska znanja iz vsakdanjega življenja.

Dostopnost