Področnega tekmovanja iz znanja matematike, ki je potekalo 28. 3. 2012, na naši šoli, se je udeležilo 12 učencev. Osem učencev je prejelo srebrno Vegovo priznanje, eden učenec pa se je uvrstil na državno tekmovanje.

Dobitniki srebrnih Vegovih priznanj so: Sebastjan Osrečki, 7. c Maj Virant, 7. a, Gašper Fendre, 8. c, Blaž Pažon, 8. c, Nika Pinter, 9. c, Sabina Boršić, 9. b, Ana Marija Ogrizek, 9. a in Nejka Pažon, 9. c.

Gašper Fendre se je uvrstil na državno tekmovanje, ki bo v soboto, 21. 4. 2012, na OŠ Pod goro v Slovenskih Konjicah.

Vsem tekmovalcem, še posebej dobitnikom priznanj, iskrene čestitke za dobre dosežke. Gašperju pa vse dobro pri reševanju matematičnih orehov na državnem tekmovanju. Čestitke so namenjene tudi vodji tekmovanja Jelki Županec in mentoricam Brigiti Sajko ter Zdenki Petek.

Dostopnost