Turistični podmladek VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, se je v torek, 3. 4. 2012, v Mercator centru v Celju udeležil 26. državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava. Predstavil je izjemno projektno nalogo z naslovom Postoj, pojdi z menoj, v kateri je obudil legendo o razbojnici Špelci in jami Balunjači na Boču. Za odlično nalogo in prepričljivo predstavitev na turistični tržnici so člani podmladka prejeli ZLATO PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO NALOGO in ZLATO PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO TURISTIČNO TRŽNICO. Otroci so si tako zagotovili uvrstitev na zaključno predstavitev zlatih nalog, 24. aprila 2012, v Mariboru.

Prisrčne čestitke vsem članom turističnega podmladka, kakor tudi mentorici Nataši Berk. Za strokovno podporo iskrena hvala tudi Mojci Pažon, Zdenki Ižanc, Damjani Kralj, Klavdiji Strniša, Jasni Čugalj, Franciju Kregarju in Ernestu Artiču.

Dostopnost