Spoštovani starši, dragi učenci,

Zanimivček, letni delovni načrt šole za šol. leto 2011/2012, letos praznuje svoj 18. rojstni dan. V obdobju teh osemnajstih let je naša šola postala šola odličnosti na mnogih področjih. V prihodnje si želimo še več odličnega znanja in prav takšnega vedenja naših učencev ter seveda prepoznavnosti v širšem šolskem okolju.

Kot takšna je šola našla svoje mesto in priznanje tudi v gospodarsko-poslovnem svetu, s katerim vsa ta leta sodeluje. Mnoga podjetja in podjetniki podpirajo naša prizadevanja za doseganje zastavljenih ciljev.

Kljub zahtevnim gospodarskim časom  smo se tudi letos uspeli dogovoriti za sponzorska sredstva, s katerimi smo v celoti pokrili strošek tiskanja publikacije.

Logotipi vseh, ki so denar prispevali, se nahajajo v sredinskem delu publikacije. Preverite lahko, kdo so to bili. Na ta način, spoštovani starši, vaši otroci  prejmejo Zanimivček 18 brezplačno.

Trdno sem prepričana, da bomo vsi skupaj, šola, starši in zunanje javnosti,  tudi v prihodnje dobro sodelovali in uspešno usmerjali mlade v svet odraslosti.

 mag. KARLA ŠKRINJARIĆ, spec.
RAVNATELJICA

Dostopnost