Smo osebnostno močni.Za odgovoren pristop k NPZ moram pohvaliti šesto in devetošolce. Vsi ste se namreč pred začetkom pisanja nalog umirjeno in skrbno pripravljali že v varstvu in nato v jedilnici ter imeli s seboj vse potrebne pripomočke za pisanje. Z odgovornim pristopom ste dokazali veliko mero zrelosti. Želim, da je tako tudi v petek in ponedeljek.

Ravnateljica,
mag. Karla Škrinjarić, spec.

Dostopnost