Smo bogati v različnosti.Naša šola že več let zapored sodeluje v vseslovenskem projektu Evropska vas. Namen projekta je, da se učenci zavedajo pomena povezave držav Evropske unije in da spoznavajo, da se države in prebivalci med seboj razlikujemo, da imamo različne korenine, da je lahko prav raznolikost tisto, kar nas lahko povezuje, nadgrajuje in pozitivno spodbuja na različnih področjih našega življenja.

V letošnjem letu smo pod vodstvom mentorjev raziskovali Slovaško, spoznavali njene geografske in zgodovinske značilnosti, kulturo, etnografske posebnosti, navade, običaje, kulinariko …

Ogled glavnega mesta Slovaške, nad katerim so bili vsi učenci navdušeni, bo prav gotovo prispeval k boljši in bolj zanimivi predstavitvi države na zaključni prireditvi, ki bo 10. maja 2011 v Celju na Glavnem trgu od 12. do 16. ure. Predstavilo se bo 24 osnovnih in šest srednjih šol celjske regije, Mladinski center Celje in vrtec Zarja Celje.

II. OŠ Rogaška Slatina letos predstavlja Slovaško in vas vljudno vabi na predstavitev.

Nekaj utrinkov z ekskurzije:

IMG_3568IMG_3585

Dostopnost