Smo zdravega načina življenja.V soboto, 13. novembra,  smo na II. OŠ Rogaška Slatina in podružnicah izvedli športni dan na temo razvoj motoričnih sposobnosti, saj smo na naši šoli po analizi športno-vzgojnih kartonov ugotovili zaskrbljujoče stanje gibalnih sposobnosti naših otrok. Učenci so imeli možnost spoznati različne načine, kako neposredno razvijati moč, hitrost, koordinacijo, ravnotežje, gibljivost, preciznost in vzdržljivost. Vzporedno s športnimi aktivnostmi so potekale delavnice, povezane s fiziko, tehniko, biologijo in likovno vzgojo, kjer so se učenci lotili človeškega telesa in športa z različnih zornih kotov.

Nekaj utrinkov:

IMG_0113IMG_0057IMG_0073

Dostopnost