Smo medgeneracijsko povezani.V sredo, 13. oktobra 2010, bomo obeležili evropski dan prometne varnosti. Organizirali bomo medgeneracijski športni dan s preventivnimi akcijami na temo varnosti v prometu.

Namen akcije Ulice otrokom je z dolgoročnejšimi ukrepi preurediti kakšno od ulic v območje umirjenega prometa s hitrostjo vozil, omejeno na 5 km/h.

Razpored:

14.30 prihod učencev v šolo

14:30 – 15:15 sadna malica po razredih, navodila učiteljev za nadaljevanje aktivnosti in priprava na športne aktivnosti

15:15 odhod učencev do startnega mesta prireditve pri gasilskem domu v Ratanski vasi

I. VIO – po Celjski cesti do gasilskega doma

II. VIO – preko Žibernika in Prvomajske ulice do gasilskega doma

III.VIO –  preko Žibernika in Prvomajske ulice do gasilskega doma

16.00 – 17:00 TEK TROJK

16:20 – 17:45 različne športne aktivnosti: hokej, med dvema ognjema, igre na travi, poslikava ceste, druženje učencev, staršev, zaposlenih pred gasilskim domom

17:45 odhod domov in na avtobus, ki odpelje izpred II. OŠ Rogaška Slatina

18:00 odvoz avtobusov izpred II. OŠ Rogaška Slatina

Na prireditvi bodo sodelovali tudi člani ZŠAM RS, posebni gostje, znani športniki, prireditev pa bo povezoval športni novinar.

Na prizorišču bo poskrbljeno za vodo, sadje in hrano.

AVTOBUSNI PREVOZI UČENCEV VOZAČEV:

DOVOZI V ŠOLO:

14.10                smer Tlake – Sveti Florijan – Cerovec – Golob – šola, učenci iz POŠ Sveti Florijan počakajo na križišču pod šolo (1 avtobus)

14.10                smer  Podplat – Gabernik – Kostrivnica – šola (1 avtobus)

14.20                učenci iz POŠ Kostrivnica – dovoz do II. OŠ (1   avtobus)

ODVOZI IZPRED PARKIRIŠČA II. OŠ ROGAŠKA SLATINA ob 18.00:

1 avtobus za smer Podplat – Kostrivnica

1 avtobus za smer Sveti Florijan

po potrebi še dodatna vožnja

Tedenska napoved vremena na internetu napoveduje lepo vreme.

Dostopnost