Smo odgovornega ravnanja.Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je bil dne 31. 5. 2010 v Uradnem listu RS št. 43/2010 objavljen Zakon o šolski prehrani (v nadaljevanju zakon – v celoti si ga lahko ogledate tukaj), ki je stopil v veljavo s 15. 6. 2010. Po tem zakonu so vsi učenci upravičeni do subvencionirane prehrane.

Določena je cena malice 0,80 EUR;

splošna subvencija za malico 0,50 EUR za vse učence, ki se prijavijo s prijavo;

dodatna subvencija za malico 0,30 EUR za tiste učence, za katere je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do 30% povprečne plače v republiki Sloveniji;

subvencija za kosilo v višini vrednosti kosila za tiste učence, za katere je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na družinskega člana do vključno 5,0 % povprečne plače v republiki Sloveniji.

Pogoj za priznanje navedenih subvencij je pravilno izpolnjena prijava, ki jo mora šola prejeti do vključno 1. 9. 2010. Uradno prijavo vam bomo posredovali v pismu skupaj s položnico v začetku meseca julija. Izpolnjeno prijavo vstavite v priloženo pisemsko ovojnico in nam jo vrnite po pošti.

V primeru kasnejše oddaje prijave, bodo učenci upravičeni do subvencije od naslednjega dne, ko bo šola prejela prijavo. Če izpolnjena prijava ne bo vrnjena šoli, se bo štelo, da se odpovedujete subvenciji iz državnega proračuna.

ravnateljica:

mag. Karla Škrinjarić, spec.

 

Dostopnost