Smo odgovornega ravnanja.V sredo, 07.04.2010 in v četrtek, 08.04.2010 smo izvedli mednarodni raziskavi proučevanja trendov znanja PIRLS in TIMSS, v kateri so bili vključeni učenci 4. a, 4. b, 8. a in 8. b razreda.

Za sodelovanje moramo pohvaliti vse učence omenjenih razredov, še posebej učence 4.a in 4. b razreda, ki so bili oba dneva 100% prisotni.

Zahvalo namenjamo tudi staršem četrtošolcev, ki so se 100 % odzvali na reševanje anketnih vprašalnikov za starše in učiteljicama, ki sta jih pri tem vodili in vzpodbujali.

Z resnim in odgovornim pristopom ste nas podprli pri naših skupnih prizadevanjih za višjo kakovost znanja naših učencev, vaših otrok. Verjamemo, da bo v bodoče tudi tako.

PIRLSTIMSS

Dostopnost