Smo ekološko in družbeno osveščeni

Nagrajenca regijskega likovnega natečaja Živali in nesreče v šol. letu 2009/2010  sta

Matjaž Markovič iz 6. a in Tea Drofenik iz 8.a.

S svojimi literarnimi deli bosta sodelovala na državnem tekmovanju.

Iskrene čestitke nagrajencema in mentorici likovnega krožka profesorici Branki Unverdorben!

Dostopnost