Smo jezikovno usposobljeni.

Tekmovanje za angleško bralno značko je potekalo 17.03.2010 na II. OŠ Rogaška Slatina.

Na centralni šoli prejmejo zlato priznanje naslednji učenci:

4.a Anja Mašera, Mojca Šket, Jaka Zdovc, Taša Vulič, Sara Murko, Tjaša Plevčak, Špela Došler, Tajana Gobec

4.b: Elina Pažon, Zala Vipotnik, Patrik Tabak

5.a: Jan Kopinič, Gal Bjelovučić, Eva Šumak, Aljaž Kolar, Matej Medved

5.b: Jan Čugalj, Fricko Gobec, Nuša Šoštar-Pirš

6.a: Luka Turnšek, Ana Erjavec, Tomaž Kokovnik

6.b: Andrej Stanišić, Klara Koražija, Brina Sotošek

6.c: Tadej Jagodič, Jaka Blazina, Urban Tepeš, Blaž Pažon, Teja Boršič

7.c: Dejan Murko, Nika Pinter

8.a: Estera Gjuras

8.b: Nastja Mikša

8.c: Ema Rojnik

9.a: Nadja Ižanc, Alja Kopinič.

Na Podružnični šoli Kostrivnica prejmejo zlato priznanje naslednji učenci:

5.r.: Tamara Vozlič, Lana Dragovan, Vid But, Primož But.

Na centralni šoli prejmejo srebrno priznanje naslednji učenci:

4.a: Laura Kolar, Nik Jager, Kristijan Strezoski, Marcel Egratner, Patrik Černoša, Klavdija Golež

4.b: Klara Klobasa, Maša Lončar, Ana Šket

5.a: Maj Virant

5.b: Nastja Horak, Nika Zobec, Tilen Medved

6.a: Nina Kleine

6.b: Maja Ulaga

6.c: Tadeja Klančnik, Špela Klobasa, Gašper Fendre

7.a: Maja Žerak, Alja Drovenik, Ana Marija Ogrizek

7.b: Jaka Čugalj, Janko Češnjaj, Tadeja Šket, Tadej Tabak

7.c: Nadja Kokovnik, Sara Šket

8.a: Monika Gobec, Dolores Hunsky, Tjaša Škorjanc, Dominik Došler, Malika  Pavič, Nataša Škrabl

8.b: Teuta Selimi, Zarja Govedič, Jan Luka Turnšek, Laura Krajnc

8.c: Manca Mrkša, Nina Ferlež

9.a: Matej Jugovar, Luka Zvonimir Čevizović.

Na Podružnični šoli Kostrivnica prejmejo srebrno priznanje naslednji učenci:

4.r.: Valentina Ivanjko, Jernej Koražija, Oriana Gregorčič, Andreja But, Klara Lešnik

5.r.: Jernej Koritnik, Andrej Napotnik.

Na centralni šoli so prejeli priznanja za sodelovanje naslednji učenci:

4.b: Patricija Artič

6.b: Klara Lešnik

7.b: Niko Kolar, Sara Isenoski, Martina Ogrizek, Patricija Ogrinc

7.c: Nejka Pažon, Tea Inkret, Matea Prevolšek, Barbara Gobec

8.a: Jolanda Čonč

8.b: Patricija Škorjanec, Kaja Kalenčak

8.c: Tilen Druškovič

9.a: Jure Hustić

9.b: Kaja Plevnik.

Na Podružnični šoli Sv. Florijan so prejeli priznanja za sodelovanje naslednji učenci:

5.r.: Mojca Jerič.

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!

Mentorice:

Mateja Borovnik, prof.

Jasna Čugalj

Andreja Mašera, prof.

Jožica Nuč, prof.

Dostopnost