Smo odgovornega ravnanja.

Kar se Janezek nauči, to mojster Janez zna!V petek, 26.03.2010, bomo organizirali dan šole z zaključkom pilotskega projekta Kar se Janezek nauči, to mojster Janez zna!, ki smo ga izvajali v sodelovanju z Območno obrtno – podjetniško zbornico Šmarje pri Jelšah.

Ta dan bo potekala organizacija nekoliko drugače.

Učenci bodo prišli v šolo ob 14.30 uri.

Avtobusi bodo ta dan vozili v šolo po naslednjem razporedu:

–          ob 14.00 uri: Tlake – Sveti Florijan – AP Kmet – Tekačevo – II.OŠ Rogaška Slatina

–          ob 14.00 uri: Podplat – Gabernik – Kostrivnica – II.OŠ Rogaška Slatina

–          ob 14.20 uri: POŠ Sv. Florijan – Kostrivnica – II.OŠ Rogaška Slatina in

POŠ Kostrivnica – II.OŠ Rogaška Slatina

Potek dejavnosti tega dne:

– 14.30:                        prihod v šolo, malica v razredih

– 15.00 do 16.05:    

  • Aktivnosti po učilnicah (seznanitev s projektnim delom – seznanjanje s poklici, ustvarjanja z mojstri,   učenci, starši)

  • Predavanja za starše:

1. Štipendiranje – Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah – v učilnici GVZ

2. Deficitarni poklici in možnost zaposlovanja; FIRST investicijski management d.o.o. Ljubljana -v zbornici

3. O poklicih malo drugače – RACIO Celje – v računalniški učilnici

4. Predstavitev dejavnosti podjetniškega inkubatorja Rog. Slatina v knjižnici


  • Ogled razstave izdelkov mojstrov v avli in jedilnici.

– 16.15 do 17.45:           zabavni program v telovadnici z modno revijo ter kvizom Lepo je biti mojster

– 17.45 do 18.30:           pogostitev v telovadnici

– 18.30:                              odhod avtobusov

Čas od 15.00 do 16.05 bo namenjen vsebinam in pogovoru z mojstrom po posameznih oddelčnih skupnostih ter ogledu razstave v avli in jedilnici. Dejavnosti in pogostitev v telovadnici se bodo zaključile predvidoma do 18.30 ure. Po prireditvi bodo avtobusi odpeljali izpred avtobusnega čakališča pri šoli ob 18.30 uri.

Želimo, da je dan šole prav poseben dan za vse učence, mojstre, starše, zaposlene in ostale goste, ki boste s svojo aktivnostjo ali zgolj prisotnostjo podprli naša skupna prizadevanja.

Dostopnost