Učenci, ki si želite naučiti jezikovnih in izpitnih veščin, ki vam bodo olajšale opravljanje mednarodnega izpita, ko se boste zanj odločili, vljudno vabljeni, da se udeležite priprav.

Prijavnico prejmete pri razredniku ali mentoricah, lahko si jo tudi natisnete na spodnji povezavi:  klik

DOBRODOŠLI NA JEZIKOVNO DOŽIVETJE!


GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE

Spoštovani starši in učenci,

tudi v letošnjem šolskem letu 2021/2022 bo šola nadaljevala s preizkusom koncepta razširjenega programa (RaP) v osnovni šoli – Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje.

Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.V tem trenutku in tudi v prihodnje je še nujno potrebna higiena šolskih potrebščin in drugih predmetov, higiena delovnih prostorov in seveda osebna higiena (higiena rok, kašlja…).

V sklopu tega programa bomo uresničevali naslednje cilje:

 • Ozaveščanje pomena telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje.
 • Izgradnja  razumevanja  pomena   vsakodnevnega  gibanja,  uravnotežene  prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka.
 • Spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti, razvijanje navad zdravega prehranjevanja, sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju ter samooskrbno ravnanje.
 • Pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost, tudi pred širjenjem bolezni COVID 19.
 • Oblikovanje pozitivnega odnosa do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijanje pozitivnih stališč, navad in načinov ravnanja s hrano, njeno pridelavo in možnostmi samooskrbe.

Učencem bomo omogočili 5 ur dejavnosti na teden, skupaj z urami  obveznega programa.

Seznam ponudbe RaP 2021/2022 s kratkimi opisi dejavnosti najdete na povezavah:

1. CENTRALNA ŠOLA – RaP od 1. do 9. razreda:

Klik za prijavo na RaP

2. POŠ Kostrivnica – RaP od 1. do 5. razreda:

Klik za prijavo na RaP

3. POŠ Sveti Florijan – RaP od 1. do 5. razreda:

Klik za prijavo na RaP

Vljudno prosim, da izpolnite obrazec starši skupaj z otrokom na tisti povezavi, kjer je vaš otrok, ne glede na to ali ne/bo obiskoval ponujene dejavnosti.

Hvala za sodelovanje. Lepo vas pozdravljam, ravnateljica Milena Vreš


Obveščamo vas, da bo minibus v smeri Plat odpeljal izpred šole ob 12.50.

Kasnejših voženj v to smer ne bo.

Zapisana sprememba velja od danes, 2. 9. 2021.


1. 9. 2021 je ministrica s sklepom določila, da bodo devetošolci naše šole maja 2022 kot tretji predmet NPZ preverjali znanje iz
TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE.


Spoštovani,

zaposleni VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in obeh podružničnih šol se v šolo vračamo v sredo, 1. septembra 2021 ob 8.15 uri, ko v šoli pričakujemo tudi vse zdrave učence.

Še posebej se veselimo prvošolcev, ki se nam bodo v šoli pridružili prvič, kakor tudi šestošolcev, ki prihajajo na matično šolo iz obeh podružničnih šol.

Povratek v šolo bo potekal ob posebnih pogojih v skladu s  priporočili in usmeritvami MIZŠ in NIJZ po modelu B v razmerah, povezanih s covid-19:

Vsi starši lahko preberete obvestilo MIZŠ o cepljenju na tej povezavi, starši učencev III. triade pa še obvestilo o samotestiranju otrok na tej povezavi.

Zagotovo pa vas zanima, KAKO BO POTEKAL PRVI ŠOLSKI DAN NA VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA?

ZBIRANJE PRED ŠOLO

Vsi zdravi učenci pridete pred šolo ob 8.00.

V kolikor bi kdo izmed vas moral ostati doma v samoizolaciji (karanteni), le to pisno sporočite po eAsistentu razredniku in hkrati na e-mail korona.ne.hvala@iios.rogaska.com. V primeru pozitivnega testa pa je potrebno le to sporočiti poleg oba navedena naslova še ravnateljici na e-mail: milena.vres@guest.arnes.si.

Na naveden pisni način sporočajte tudi v primerih, če se bo pojavile posebnosti med letom.

KOMINIKACIJA MED ŠOLO IN STARŠI

Pisna komunikacija med šolo in starši poteka z razrednikom po eAsistentu.

ZBIRANJE PRED ŠOLO

Učenci se zberete na šolskem dvorišču na označenih mestih za posamezno OS in upoštevate medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra.  V kolikor navedene razdalje ni mogoče upoštevati, si je potrebno nadeti zaščitno masko.

Po vas bodo ob 8.15 prišli učitelji razredniki, ki vas bodo pospremili do matičnih učilnic.

VSTOP V ŠOLO IN GIBANJE PO ŠOLI

Za vstop v skupne šolske prostore je obvezna uporaba zaščitne maske.  V šolo vstopate posamično ob upoštevanju zadostne medosebne varnostne razdalje najmanj 1,5m. Ob vstopu si pri vhodu razkužite roke.

Pri gibanju po skupnih prostorih (garderoba, hodniki, jedilnica, sanitarije) vsi učenci uporabljate zaščitno masko, učenci od 6. do 9. razreda tudi v matičnih oddelkih.

MATIČNE UČILNICE ODDELKOV OD 6. DO 9.RAZREDA:

DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Prvi šolski dan bo namenjen seznanjanju učencev z vsemi navodili in priporočili v trenutnih razmerah, pregledu letnega delovnega načrta na osnovi planerja, načrtovanju programa dela v OS, novostim, spremembam in spoznavanju z organizacijo dela pri obveznem in razširjenem programu. Po uvodnih informacijah bo potekal pouk po urniku. Učenci od 2.do 5.razreda imajo planiran KD, ostali 3 ure oddelčne skupnosti in v nadaljevanju pouk po urniku.

JUTRANJE VARSTVO IN OPB

Prvi šolski dan bo že organizirano jutranje varstvo za učence od 2. do 4.razreda. Sprejel vas bo učitelj JUV in vas pospremil v ustrezen prostor.

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci boste malicali v razredih, kosilo bo potekalo v šolski jedilnici po opredeljenem časovnem razporedu, saj je potrebno zagotavljati zadostno medosebno varnostno razdaljo in druge higienske ukrepe. V program eAsistent so vpisani podatki iz prijavnic na šolsko prehrano (malico, kosilo in popoldansko malico), ki ste jih posredovali šoli meseca junija. Preverite svoje podatke v eA in ne pozabite redno do 8.00 zjutraj odjavljati obrokov. Odjavo opravite preko programa eA, kamor vstopate z vašim osebnim geslom.

SAMOTESTIRANJE UČENCEV OD 7. DO 9. RAZREDA

Možnost samotestiranja imate učenci zadnje triade. Učenci samotestiranje izvajate enkrat tedensko v enakih presledkih doma. Samotestiranje je brezplačno. Učencu pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, teste pridobijo v lekarni po predložitvi kartice ZZZS. V primeru pozitivnega rezultata HAG učenec oz. njegovi starši nemudoma obvestijo njegovega osebnega zdravnika ali dežurno službo. Učenec bo napoten na PCR. Učenec od prejema pozitivnega rezultata pri samotestiranju in rezultata PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila NIJZ.

ŠOLSKI PREVOZI

Vozni redi jutranjih in opoldanskih voženj šolskih avtobusov in minibusa ostajajo nespremenjeni. Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, ki se prične ob 7.30 iz Tuncovca oziroma 7.35 iz Podplata, minibus pa bo vozil po objavljenem voznem redu.

Prevoze s šolskim avtobusom in minibusom izvaja pooblaščen prevoznik.

Navodila za vozače:

V primeru modela B se javni linijski prevoz izvaja po osnovnih priporočilih NIJZ (polna zasedenost sedišč v medkrajevnih avtobusih, obvezna uporaba zaščitnih mask za voznika in vse potnike, uporaba razkužil za roke, zračenje in redno čiščenje vozil, upoštevanje higiene kašlja, razkuževanje vozil…).

Vozači morate upoštevati naslednje:

 1. Prevoze uporabljate le zdravi šolarji.
 2. Ves čas prevoza nosite zaščitno masko, ki prekrije nos in usta.
 3. Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužite roke.
 4. Čim manj se dotikate katerihkoli površin v vozilu.
 5. Sedete na za to določena mesta na vozilu.
 6. Šolarji boste čakali na vstop v vozilo tako, da bo med vami medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, zato prosimo, da ste pozorni na to razdaljo.

V kolikor bo prišlo do posameznih primerov okužbe na šolah oz. vozilih, se režim prevozov lahko ustrezno v skladu s priporočili MIZŠ in NIJZ, spremeni.

Sicer pa vas naprošamo, da starši otroke skušate v šolo pripeljati sami, torej brez uporabe javnega prevoza, še bolje pa bi bilo, da otroci šolo prihajajo čim pogosteje peš ali s kolesom, v kolikor je pot prometno urejena in varna.

VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV

Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj s šolskim avtobusom poteka po naslednjem razporedu:

JUTRANJE VOŽNJE

Smer vožnje: TUNCOVEC – SVETI FLORIJAN – ROGAŠKA SLATINA (Tuncovec – Grunt (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob- centralna šola)

6:30       – prvi jutranji avtobus

7:30       – drugi jutranji avtobus

Smer jutranje vožnje: PODPLAT – GABERNIK – KOSTRIVNICA – ROGAŠKA SLATINA

6:35       – prvi jutranji avtobus: Merkur – Zagaj – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Rogaška Slatina

7:35       – drugi jutranji avtobus: Podplat – Gabernik – Kostrivnica – Rogaška Slatina

OPOLDANSKE VOŽNJE

13:35  – prvi opoldanski avtobus smer Kostrivnica: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat)

13.45  – prvi opoldanski avtobus smer Sveti Florijan: centralna šola – parkirišče Golob – Sveti Florijan – Grunt – Tuncovec (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) in

14:50 – drugi opoldanski avtobus v obe smeri

15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan – Grunt – Tuncovec (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE)

VOZNI RED MINIBUSA (15- sedežni minibus)

Relacija: Kristan vrh – Plat – I. OŠ – III. OŠ (avtobusna postaja) – II. OŠ – in nazaj

8:00      Plat – Rogaška Slatina

14:40    II. OŠ – I. OŠ – Plat – Male Rodne             

Relacija: Rogaška Slatina – Kamna Gorca – Podplat – POŠ Kostrivnica)

6:50 Kamna Gorca – Podplat – Sp. Kostrivnica – POŠ Kostrivnica

7:08 POŠ Kostrivnica – Boč (Polajžer) – POŠ Kostrivnica

14:00 POŠ Kostrivnica – Sp. Kostrivnica – Podplat Kamna Gorca

Relacija: POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskemu domu) 

7:20 POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskem domu)

13:35 Rogaška Slatina – Irje (proti Lovskem domu)

Relacija: Irje (Turnšek, nasproti Avtopralnice Kmet) 

7:35 Irje (Turnšek, nasproti Avtopralnice Kmet)

13:20 Rogaška Slatina – Irje (Turnšek)

Dragi učenci, spoštovani starši in cenjeni sodelavci, želim vam uspešen začetek šolskega leta in vas prijazno pozdravljam.

Ravnateljica Milena Vreš, prof. 


Spoštovani,

na II. OŠ Rogaška Slatina smo si zastavili dva zares visoko leteča cilja:

1. prekolesariti 8848 višinskih metrov in

2. zbrati 8848 EUR za pomoči potrebne učence slatinskih OŠ.

Smo cilja uresničili?

Prvi visoko zastavljeni cilj je realiziral naš športni pedagog, g. Urban Šipec.

Prekolesaril je celo več kot 8.848 zadanih višinskih metrov v nedeljo, 8. avgusta.

Iskreno mu čestitam. V imenu otrok, staršev in osebno mu namenjam en velik in globok poklon. Ob tej priložnosti predlagam že sedaj g. Urbana Šipca za prejemnika občinskega priznanja v prihodnjem letu, saj je doprinesel z izvedbo izziva donirana sredstva v dobrobit pomoči potrebnim otrokom vseh treh slatinskih osnovnih šol. Letošnja podelitev je žal že za nami. Verjamem in vem, da bo ta predlog podprl tudi župan, mag. Branko Kidrič, saj je predlagal razširitev projekta na celotno občino.

Dosegli smo tudi drugi visoko leteče zastavljeni cilj.

Zbrali nismo le 8. 848 EUR, ampak smo cilj presegli celo za 30 odstotkov.

Trenutno zbrani znesek s strani fizičnih oseb je 6.384, 26 EUR, s strani pravnih pa 6.170,00. Skupna višina zbranih doniranih sredstev z namenom pomoči otrokom iz socialno ogroženih družin vseh treh OŠ v Rogaški Slatini je 12.554, 26 EUR na dan 20. 8. 2021. Ampak, zagotavljam, da to zagotovo še ni vse, saj so v teku še podpisi donatorskih pogodb s pravnimi osebami.

S ponosom lahko oznanim, da je izvedba podviga, kolesarski Everesting, uspela.

V največji meri gre zahvala seveda našemu idejnemu vodji in izvajalcu podviga, g. Urbanu Šipcu, ter podpornikom projekta. Hkrati izrekam iskreno zahvalo prav vsakemu, ki je na kakršenkoli način prispeval k uresničitvi ciljev. Pohvalim se lahko, da je odlično zasnovan projekt dosegel domet celotne Slovenije in čudovite odzive ljudi iz vseh koncev.

Priznam, da nisem niti enkrat podvomila v uspeh, saj vedno zrem v prihodnost optimistično. Preprosto sem zaupala vsem in verjela, da nam bo s skupnimi močmi zagotovo uspelo.

Srčno zgodbo smo pisali vsi skupaj in smo lahko upravičeno ponosni nanjo. Uspelo nam je. Cilje smo dosegli in celo presegli v vseh pogledih.

Izvedba kolesarskega everestinga je uspela.

V petek, 20. 8. 2021, smo podpisale ravnateljice vseh treh OŠ v Rogaški Slatini, I., II. in III., dogovor o datumu in enakem razmerju razdelitve doniranih sredstev ter namenu porabe. Vsaka šola se individualno odloča in razpolaga o razdelitvi doniranih sredstev za pomoči potrebne učence iz svoje šole, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, ter vodi evidenco o uporabi sredstev, katero lahko dokazuje vsem donatorjem in inšpektorjem pri zunanjih nadzorih.

Iskrena hvala 12.554, 26 x vsem skupaj in vsakemu posebej!

Ob zaključku dobrodelnega projekta vas vabim:

»Pojdimo z roko v roko novim izzivom naproti.«

Milena Vreš, ravnateljica VIZ II. OŠ Rogaška Slatina


za vse slatinske osnovnošolce, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin

Obveščamo vas, da nam je pri dobrodelnem projektu že priskočil na pomoč računalniški škrat pri navedbi sklica, k sreči le v prispevku za Rogaške novice, ki je izšel, 30. 7. 2021.

Zatorej, lahko

dobrodelne prispevke nakažemo na šolski TRR: SI56 01306-6030678013

z obveznim pripisom sklica: SI01 299411-2021-00013 in namenom nakazila:

Donacija za pomoči potrebne otroke I., II. in III. OŠ Rogaška Slatina – kolesarjenje.

Kolesarski podvig bo izvedel športni pedagog g. Urban Šipec v nedeljo,
8. 8. 2021, individualno s svojo ekipo.

Spremljanje samega podviga v živo ni zaželjeno zaradi zaostrovanja Covid razmer.

Pomagajmo na daljavo s spremljanjem šolske spletne strani, FB profila šole, medijev…, kjer bodo video in slikovne objave, katere poskušajmo deliti v čim večji meri in s tem zagotoviti čim večje število sledilcev in potencialnih donatorjev.

Dobrodelni projekt podpirajo:

I., II. in III. OŠ Rogaška Slatina,

Občina Rogaška Slatina,

Rogaške novice,

Športna zveza Rogaška Slatina,

Total Mont d.o.o.,

Produkcija Potograf (Blaž Lah in Matic Javornik),

Katja Žolgar,

Podoba d.o.o. in

medijski pokrovitelj Štajerki val.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi dosegli visoko zastavljeni cilj.

Iskrena zahvala 8848 krat za pomoč v imenu otrok.

Milena Vreš, ravnateljica VIZ II. OŠ Rogaška Slatina


Dostopnost