Obveščamo vas, da od ponedeljka, 1.3.2021, vozi tudi prvi jutranji avtobus iz obeh smeri, torej iz smeri Svetega Florijana in Kostrivnice.

Pričetek vožnje na prvi postaji je ob 6.35 (Tuncovec in Merkur).


Spoštovani,

Vlada Republike Slovenije je 24. 2. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih do 5. 3. 2021.

V skladu z odlokom poteka pouk od ponedeljka, 1. 3. 2021 dalje za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda OŠ še naprej v prostorih šole ob upoštevanju vseh ukrepov.

Obveščam vas, da smo s strani NIJZ prejeli obvestilo, da so posodobili Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu.

Vsa navodila so dostopna na https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

Priporočajo, da učenci od 6. do 9. razreda za svojo varnost in zaščito, vseskozi uporabljajo zaščitno masko.

Vrnili smo se v ustaljene tirnice življenja.

Sedaj pa moramo narediti vse, da skupaj zajezimo širjenje COVID-a 19.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem

                                                                                               Milena Vreš, prof., ravnateljica


Dragi učenci, spoštovani starši in cenjeni sodelavci,

pa smo le dočakali povratek vseh učencev v šolo.

Vlada Republike Slovenije je 18. 2. 2021 sprejela spremembo Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Spremenjeni odlok velja od 20. do 26. februarja 2021.

V skladu z odlokom poteka pouk od ponedeljka, 22. 2. 2021 dalje za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda OŠ ponovno v prostorih šole ob upoštevanju vseh ukrepov.

Podrobnejša navodila z vsemi pomembnimi informacijami za nemoten potek izobraževanja v šolskih klopeh sem vam posredovala po eAsistentu. Obvestilo je posodobljeno v skladu s prispelimi okrožnicami MIZŠ, ZRSŠ in priporočili NIJZ po povratku I. triade s 25. 1. 2021.  

Vljudno prosim le starše učencev četrtih in petih razredov, da izpolnite za vašega otroka potrebo po jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju in prehrani, za ostale ni potrebno. Podatke izpolnite na tej povezavi do nedelje, 21. 2. 2021, do 15.00, v kolikor še niste, saj ste jo prejeli že tudi po eAsistentu tekom tedna.

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki ste soustvarjali šolanje na daljavo (učencem, staršem, starim staršem, tetam, stricem, strokovnim delavcem, tehničnemu osebju…) zaradi izrednih razmer, ki še kar vladajo med nami kljub sprostitvi nekaterih ukrepov.

Brez vas, dragi učenci, spoštovani starši in razširjena družina, cenjeni sodelavci ter ostalih, nam ne bi uspelo. Iskrena hvala za medsebojno sodelovanje, zaupanje in spoštovanje. Verjamem, da bomo še naprej hodili po istih ali različnih poteh do skupnih ciljev v dobrobit vaših otrok, naših učencev in za skupno zadovoljstvo vseh.

Naj bo ponedeljkov prihod učencev v šolo kljub vsem ukrepom in omejitvam čim bolj običajen in miren, predvsem pa po enajstih (I. VIO) oz. štirinajstih tednih (II. in III. VIO) pouka na daljavo v veselem pričakovanju po ponovnem snidenju s sošolci in zaposlenimi šole.

Čas je že bil, da se vrnemo v ustaljene tirnice življenja.

Veselim se srečanja s prav vsakim izmed vas ponovno v hramu učenosti.

Prijazno vas pozdravljam z željo, da ostanete zdravi.

                                                                                               Vaša ravnateljica Milena Vreš, prof.


Spoštovani,

Vlada RS je v četrtek, 11. 2. 2021, sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki velja od 13. 2. do 19. 2. 2021.

Z odlokom se za učenke in učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole od ponedeljka, 15. 2. 2021, dalje.

V skladu s Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju za OŠ za šolsko leto 2020/2021 potekajo v času od 15. 2. do 19. 2. 2021 zimske počitnice za učence in učenke z območja JV Slovenije, Koroške, Podravske, Savinjske in Posavske statistične regije.

Še vedno je nujno potrebno spremljati epidemiološko sliko Slovenije

V tednu od 15. 2. – 19. 2. 2021 koristimo vsi zaposleni izredni in redni letni delovni dopust, zato ne nudimo IKT tehnologije in ne zagotavljamo brezplačnih toplih obrokov.

Krepko smo že zakorakali v drugo polovico šolskega leta. Zimske počitnice prinašajo veliko veselja in zimskih radosti. Vam in vašim otrokom želimo lepe počitnice, polne zimskih dogodivščin, in da se učenci vrnejo v šolske klopi 22. 2. 2021 spočiti, dobre volje, zdravi in pripravljeni na šolsko delo.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica, Milena Vreš, prof.


Spoštovani,

v skladu z Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/06, spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št.; 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), ki navaja, da osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto in da morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let, bomo v mesecu februarju 2021 tako vpisovali otroke, ki so rojeni med 1. 1. 2015 in 31. 12. 2015.

Glede na že dalj časa trajajoče epidemiološke razmere bomo letos vpis otrok v prvi razred izvedli nekoliko drugače kot pretekla leta.

Starši oz. zakoniti skrbniki ste bili o datumu, uri in lokaciji vpisa oziroma oddaje dokumentacije obveščeni z vabilom po pošti. Vabilu je bila priložena tudi vpisna dokumentacija, ki jo izpolnjeno in podpisano prinesete s seboj na vpis oz. oddajo dokumentacije.

Vljudno vas prosimo, da pridete na vpis oziroma oddajo dokumentacije ob navedenem terminu v vabilu in le v primeru, da nimate zdravstvenih zadržkov. Obenem vas prosimo, da pri tem prav tako upoštevate veljavne predpise in priporočila NIJZ (npr. uporaba zaščitne maske v zaprtih prostorih, razkuževanje rok, varnostna razdalja …).

Vpisni postopek bo letos vodila Maja M. Minih, šolska svetovalna delavka, ki vam bo za vsa morebitna dodatna vprašanja ali nejasnosti na voljo na elektronskem naslovu maja-marija.minih@guest.arnes.si.

V veselem pričakovanju našega snidenja vas prijazno pozdravljamo in vam želimo vse dobro.

S spoštovanjem

Maja Marija Minih, mag. psih.

ravnateljica, Milena Vreš, prof.


Spoštovani,

Vlada RS je v četrtek, 4. 2. 2021, sprejela spremembe Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi, razen za otroke od 1. do vključno 3. razreda v vseh osnovnih šolah v RS, saj se izvaja vzgojno-izobraževalno delo v prostorih šole. Spremembe in dopolnitve odloka se začnejo uporabljati 6. 2. 2021, odlok pa velja do 12. 2. 2021.

Hitro testiranje na okužbo s SARs-CoV-2 obveščenih zaposlenih bo potekalo v torek, 9. 2. 2021, od 6. 30 do 9. 30 ure v garderobi predmetne stopnje.

I. Učenci I. VIO

Organizacija dela za učence od 1. do 3. razreda ostane ista.

Ob dnevih testiranj zaposlenih (ponedeljki oz. drugi dnevi v primeru praznikov) naprošamo starše, v kolikor je možno, da pripeljete svoje otroke okrog osme ure.

II. Učenci od 4. do 9. razreda

Za učence in učenke od 4. do 9. razreda bo pouk v vseh regijah še vedno potekal na daljavo.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.     

Na tej povezavi najdete urnik video učnih ur v živo v orodju MS Teams za učence 4. in 5. razreda in na tej povezavi za učence od 6. do 9. razreda od 9. 2. do 12. 2. 2021.

Še vedno nudimo IKT tehnologijo in zagotavljamo brezplačne tople obroke upravičenim učencem v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje negotove situacije.

Bodite zdravi!

S spoštovanjem

kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.


Pred ponedeljkovim kulturnim praznikom smo na naši šoli pripravili proslavo v virtualni obliki, s katero smo želeli pokazati, da smo med seboj povezani, učitelji in učenci ter učenci med seboj, četudi na daljavo. Le-to so si vsi učenci ogledali v sklopu kulturne ure.

Kultura trenutno preživlja težke čase. Kulturne ustanove so zaprle svoja vrata, kulturniki so slekli svoje kostume, odložili inštrumente, dvorane so puste in prazne brez vrveža kulture željnih.

Zato so se naši učenci odpravili po Rogaški in obiskali nekatere naše kulturne ustanove in znamenitosti, se ob njih ustavili in nas spomnili, čemu jih imamo. Drugi so prispevali s svojimi glasbenimi točkami, deklamacijami, risbicami ter avtorskimi zgodbami in pesmimi.

Prispevki vseh sodelujočih so vsekakor dokaz, da se kulture ne da «zapreti«.

Prijetno preživet Prešernov dan vam želimo, dan, posvečen kulturi in lasten zgolj nam, Slovencem!

Snježana Soldat, prof.


Dostopnost