za vse slatinske osnovnošolce, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin

Obveščamo vas, da nam je pri dobrodelnem projektu že priskočil na pomoč računalniški škrat pri navedbi sklica, k sreči le v prispevku za Rogaške novice, ki je izšel, 30. 7. 2021.

Zatorej, lahko

dobrodelne prispevke nakažemo na šolski TRR: SI56 01306-6030678013

z obveznim pripisom sklica: SI01 299411-2021-00013 in namenom nakazila:

Donacija za pomoči potrebne otroke I., II. in III. OŠ Rogaška Slatina – kolesarjenje.

Kolesarski podvig bo izvedel športni pedagog g. Urban Šipec v nedeljo,
8. 8. 2021, individualno s svojo ekipo.

Spremljanje samega podviga v živo ni zaželjeno zaradi zaostrovanja Covid razmer.

Pomagajmo na daljavo s spremljanjem šolske spletne strani, FB profila šole, medijev…, kjer bodo video in slikovne objave, katere poskušajmo deliti v čim večji meri in s tem zagotoviti čim večje število sledilcev in potencialnih donatorjev.

Dobrodelni projekt podpirajo:

I., II. in III. OŠ Rogaška Slatina,

Občina Rogaška Slatina,

Rogaške novice,

Športna zveza Rogaška Slatina,

Total Mont d.o.o.,

Produkcija Potograf (Blaž Lah in Matic Javornik),

Katja Žolgar,

Podoba d.o.o. in

medijski pokrovitelj Štajerki val.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi dosegli visoko zastavljeni cilj.

Iskrena zahvala 8848 krat za pomoč v imenu otrok.

Milena Vreš, ravnateljica VIZ II. OŠ Rogaška Slatina


za vse slatinske osnovnošolce, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin

Spoštovani, novo šolsko leto v vseh nas vedno prebuja zanos, ideje in snovanje načrtov za dosego ciljev, ki smo si jih zadali in jih želimo čim bolj kvalitetno doseči. Ob prihajajočem novem šolskem letu ne moremo mimo dejstva, da smo v preteklem šolskem letu zaradi izrednih razmer, ki so vladale po celem svetu, svoje cilje s skupnimi močmi in v želji po najboljšem za naš podmladek v marsikaterem pogledu ne le dosegli, temveč tudi presegli. Kljub mnogim negotovostim smo uspeli šolsko leto pripeljati do konca uspešno, za kar ste zaslužni prav vsi, ki ste na kakršenkoli način sodelovali z matično in obema POŠ, Kostrivnica in Sveti Florijan. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila občini Rogaška Slatina, Lions klubu Rog. Slatina, Total Montu Rog. Slatina, Zavodu ŠIK Kozjansko, Zvezi Prijateljev Mladine Ljubljana, Društvu Duh časa Ljubljana in nekaterim posameznikom, saj ste k prej navedenemu uspehu pripomogli finančno, z nudenjem zaščitnih sredstev in brezplačnih toplih obrokov, z doniranjem stacionarnih in prenosnih računalnikov, s podaritvijo šolskih potrebščin, z omogočanjem otrokom udeležbe na poletnem Taboru v Kozjem, na letovanju…, hkrati pa se nadejamo tovrstnega sodelovanja tudi v prihodnje.

Na naši šoli, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, si je športni pedagog, g. Urban Šipec, zadal zelo zahteven izziv, KOLESARSKI »EVERESTING«, z namenom v enem dnevu prekolesariti 8848 višinskih metrov, kot je visoka najvišja gora sveta Mount Everest. Vzpenjal in spuščal se bo 23 krat zaporedoma iz Irja na Boč (lovski dom) in nazaj. Približno 15 ur neprestanega kolesarjenja bo izvedel 6. oz. 8. 8. 2021 od 4. do 19. ure. Cilj KOLESARSKEGA »EVERESTINGA« je zbrati 8848 EUR za UČENCE SLATINSKIH OŠ (I., II. in III.), ki prihajajo iz socialno ogroženih družin in za šolanje potrebujejo dodatno denarno pomoč. Zbrana denarna sredstva bi slatinske osnovne šole namenile za financiranje šole v naravi, ekskurzij, letovanj, taborov, Cambridge izpitov, jezikovnih diplom za nemščino… v celoti ali delno ter za nakup IKT opreme, šolskih potrebščin, učnih pripomočkov, koles, kolesarske opreme…

Dobrodelne prispevke lahko nakažemo na šolski TRR: SI56 01306-6030678013 z obveznim pripisom sklica: SI01 299411-2021-00013 in namenom nakazila: Donacija za pomoči potrebne otroke I., II. in III. OŠ Rogaška Slatina – kolesarjenje.

Zbiranje denarnih sredstev bo potekalo od prejema obvestila in do 20. 8. 2021.

Spremljajmo šolsko spletno stran in šolski FB profil, kjer bodo video in slikovne objave.

Stopimo skupaj, združimo moči in vsi skupaj po svojih zmožnostih pomagajmo pomoči potrebnim otrokom.

Otroci nam bodo hvaležni, saj jim bomo omogočili enake pogoje za kakovostno šolanje v šoli ali na daljavo, odvisno od razmer, ki bodo prevladovale v prihajajočem šolskem letu.

Že vnaprej izražamo iskreno zahvalo za donirana sredstva vsem skupaj in vsakemu posebej.

Dobrodelni projekt podpirajo I., II. in III. OŠ Rogaška Slatina, Občina Rogaška Slatina, Rogaške novice, Športna zveza Rogaška Slatina, Total Mont d.o.o., Produkcija Potograf (Blaž Lah in Matic Javornik), Katja Žolgar, Podoba d.o.o., za kar se zahvaljujemo.

Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi dosegli visoko zastavljeni cilj.

Izvajalec kolesarskega podviga:
Urban Šipec, prof.

Ravnateljica:
Milena Vreš, prof. 


Znane so knjige za Mehurčke oz. Cankarjevo tekmovanje za šolsko leto 2021/2022.

1. VIO – MEHURČKI   (marec 2022)

     1. razred: Saša Vegri, Jure kvak kvak

2. in 3. razred: Andrej Skubic, Babi nima več telefona

2. IN 3. VIO  (november 2021)

4. in 5. razred: Nataša Konc Lorenzutti, Kakšno drevo zraste iz mačka

6. in 7. razred: Andrej

Rozman Roza: Predpravljice

in popovedke

8. in 9. razred: Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne (šolsko in regijsko)

Janja Vidmar: Elvis Škorc, genialni štor (državno)

Veliko vedrih nasmehov ob branju knjižnih namigov vam želim

Matejka Tirgušek, predsednica šolske komisije za CT


Koledar je namenjen vsem učencem, saj želimo tudi med počitnicami ohraniti zdrav način življenja, dobro počutje in skrb za svoje zdravje.

Počitniški koledar zdravja vsebuje devet vsebinskih področij z glavnimi sporočili in koledar poletnih počitnic 2021 z izzivi/nalogami iz posameznih vsebin.

OBILO LEPIH, ZDRAVIH TRENUTKOV!


Učence 5. in 6. razredov obveščam, da so znani rezultati mednarodnih izpitov, ki so jih opravljali v mesecu maju. Vsi prijavljeni učenci so dosegli izjemne rezultate!

Svoj dosežek lahko preverite na spletni strani  https://candidates.cambridgeenglish.org, vtipkajte ID številko in skrivno kodo, ki ste jih prejeli na svojih obvestilih o pristopu k izpitu.

Rezultati KET in PET for Schools bodo znani do konca meseca julija in bodo objavljeni na šolski spletni strani.

Koordinatorka:

Mateja Vidovič, prof.  


Ko se lipe okrasijo z dišečimi cvetovi in se komaj dobro zapro šolska vrata, praznuje naša domovina Republika Slovenija svoj rojstni dan.

Letos je praznovanje še posebej slovesno, saj obeležujemo okroglo obletnico, njen 30. rojstni dan.

Pred tridesetimi leti, leta 1991, so se odvijali številni dogodki, ki so botrovali nastanku naše samostojne domovine. Številni vaši starejši sorodniki so bili priča temu burnemu dogajanju in gotovo so vam o njem pripovedovali. Prvič v vsej zgodovini, odkar se Slovenci zavedamo svoje samobitnosti, se je uresničila dolgoletna želja, da se kot narod povežemo v eno.

Leta 1991 smo Slovenci, ki smo s plebiscitom izrazili željo, da dobimo čisto svojo državo, sprejeli pomembne dokumente, ki so nam omogočili stopiti na lastno pot. To so bile temeljna ustavna listina o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in Deklaracija o neodvisnosti.

Leta 1991, 25. junija, je na osrednji državni proslavi ob razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, prvič zaplapolala nova slovenska zastava. Visoko in svobodno.

Šele tedaj so se uresničile besede Prešernovega Črtomirja, da bomo Slovenci našli pot, kjer bomo sami volili svoje zakone.

Čeprav tedanja jugoslovanska vlada ni odobravala naše samostojne poti in jo je hotela preprečiti, smo ravnali složno, odločno in preudarno. Po desetdnevni vojni za Slovenijo, v kateri je padlo 76 žrtev, je bilo jasno, da nas z ničemer ni mogoče pokoriti. Republiko Slovenijo so leta 1991 priznale tudi tuje države.

V tridesetih letih so našo domovino, ki je v tem času postala tako članica Evropske unije kot Nata in sprejela za svojo denarno valuto evro, zaznamovali številni dosežki njenih državljanov, zaradi katerih smo prepoznavni v svetu.

Zaradi naših športnih uspehov poznajo Zdravljico po vsem svetu.

Uspešna slovenska podjetja s svojimi izdelki nastopajo na mednarodnih trgih.

Naši cenjeni znanstveniki prispevajo v mozaik svetovnih znanstvenih spoznanj.

Umetniška dela naših književnikov so prevajana v številne tuje jezike.

Kot turistična destinacija upravičeno slovimo po pokrajinski pestrosti in neokrnjeni naravi. In še bi lahko naštevali.

Slovenke in Slovenci moramo biti ponosni na to, kar imamo, na to, kar smo dosegli.

Ni se nam treba kar naprej ozirati prek meja naše domovine, da bi znali sprejemati prave dolgoročne odločitve za dobrobit celotnega našega naroda. Tudi za mlade, za šibkejše in prezrte, za babice in dedke, ki so že upokojeni. Za narod, ki mu dialog, spoštovanje in strpnost niso tuji, ampak z njimi živi in raste, tako kot naša domovina – Republika Slovenija. Slovenija, vse najboljše!


Z jutrišnjim dnem se zaključuje šolsko leto 2020/2021. Ob tej priložnosti je ministrica prof. dr. Simona Kustec vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, otrokom in mladim namenila posebno poslanico.

Videoposnetek

Videoposlanica ministrice prof. dr. Simone Kustec


Dostopnost