Učitelji se že veselijo, da se učenci v šolo zapodijo.
Da odprejo šolske torbe, pripravljeni za nove borbe.
Vse po novem že diši, zvezki, šola, tudi mi.

Drage učenke, dragi učenci in spoštovani starši,
v hrame učenosti, na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in na obe POŠ, Kostrivnica in Sv. Florijan, se vračamo v petek, 1. septembra 2023, ob 8. 15 uri. Še posebej se veselimo prvošolcev, ki se nam bodo pridružili prvič, kakor tudi šestošolcev, ki prihajajo na matično šolo iz obeh podružničnih šol. Učenci od 1. in do 5. razreda imajo planiran KD, ostali učenci od 6. in do 9. razreda pa 3 ure oddelčne skupnosti in v nadaljevanju pouk po urniku.

JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV IN OPB
Prvi šolski dan bo organizirano jutranje varstvo za učence od 2. in do 4. razreda, ki jih bo sprejel učitelj JUV. Ravno tako bo organizirano podaljšano bivanje, varstvo vozačev in kosilo za prijavljene učence. Obiskovanje varstva vozačev je obvezujoče, saj je šola odgovorna za učence vozače do vstopa na avtobus/minibus.

ŠOLSKA PREHRANA
Malica in kosilo bo organizirano. V program eAsistent so vpisani podatki iz prijavnic na šolsko prehrano (malico, kosilo in popoldansko malico), ki ste jih posredovali šoli že meseca junija. Preverite svoje podatke v eA in ne pozabite redno, do 8. 00 zjutraj, odjavljati obrokov v primeru odsotnosti otroka. Odjavo opravite preko programa eA, kamor vstopate z vašim osebnim geslom.

ŠOLSKI PREVOZI
Vozni redi jutranjih in opoldanskih voženj šolskih avtobusov in minibusa:

 • SV. FLORIJAN
  Smer jutranje vožnje: TUNCOVEC – SVETI FLORIJAN – ROGAŠKA SLATINA (Tuncovec – Tuncovec II – GIC gradnje – Strmec pri Rogatcu – Zg. Gradišče pri Rogatcu – Sveti Florijan – Zg. Sečovo – Cerovec (kapela) – Cerovec (bife) – AP Kmet – Parkirišče Golob – II.OŠ Rogaška Slatina)
  6:30 – prvi jutranji avtobus
  7:30 – drugi jutranji avtobus
 • KOSTRIVNICA
  Smer obeh jutranjih voženj: ROGAŠKA SLATINA – RATANSKA VAS – SP. NEGONJE – ZAGAJ POD BOČEM – ČAČA VAS – ZG. KOSTRIVNICA – SP. KOSTRIVNICA – PODPLAT – SP. GABERNIK – ZG. GABERNIK – GABROVEC – ZG. KOSTRIVNICA – ČAČA VAS – ZAGAJ POD BOČEM – SP. NEGONJE –
  ROGAŠKA SLATINA
  6.25 – prvi jutranji avtobus
  7.20 – drugi jutranji avtobus

Na relaciji Kostrivnica bosta obe jutranji vožnji in vožnja, ki ima odhod izpred II. OŠ ob 14.50, potekale v smeri: Zagaj pod Bočem – Zg. Kostrivnica – Sp. Kostrivnica – Podplat – Sp. Gabernik – Zg. Gabernik – Zg. Kostrivnica – Zagaj pod Bočem – Rogaška Slatina.

OPOLDANSKE VOŽNJE
13:35 – prvi opoldanski avtobus smer Kostrivnica lanska trasa
13.35 – prvi opoldanski avtobus smer Sveti Florijan

14.50 – drugi opoldanski avtobus v obe smeri

15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan –Tuncovec

VOZNI RED MINIBUSA (15- sedežni minibus)

Relacija: Plat – Topole – Male Rodne
6:20: Plat – Topole – II.OŠ Rogaška Slatina
12.50: VIZ II. OŠ – JVIZ I. OŠ – Topole – Male Rodne
14:10: VIZ II. OŠ – JVIZ I. OŠ – Plat – Male Rodne

Relacija: Rogaška Slatina – Kamna Gorca – Podplat – POŠ Kostrivnica
6:50: Kamna Gorca – Podplat – Sp. Kostrivnica – POŠ Kostrivnica
7:08: POŠ Kostrivnica – Boč (Polajžer) – POŠ Kostrivnica
14:00: POŠ Kostrivnica – Sp. Kostrivnica – Podplat – Kamna Gorca

Relacija: POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskemu domu)
7:20: POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskem domu)
13:35: Rogaška Slatina – Irje (proti Lovskem domu)

Relacija: Irje (Turnšek, nasproti Avtopralnice Kmet)
7:35: Irje (Turnšek)
13:20: Rogaška Slatina – Irje (Turnšek)

Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, minibus pa po objavljenem voznem redu.
Prevoze s šolskim avtobusom in minibusom izvaja pooblaščeni prevoznik. Prijavo na šolske prevoze (avtobus ali minibus) je potrebno izpolniti najkasneje do torka, 5. 9. 2023, na povezavah:

prijava na šolski avtobus
prijava na minibus

Želimo vam umirjen in uspešen vstop v novo šolsko leto.

S spoštovanjem

ravnateljica Milena Vreš, prof. in
kolektiv VIZ II. OŠ Rogaška Slatina


Zadnji dan v šolskem letu 2022/2023 bo organiziran na naslednji način:

Za učence od 1. do 5. razreda bo ob 9.00 na zunanjih senčnih površinah pri šoli proslava ob dnevu državnosti. Ostale ure bo potekal pouk v sklopu katerega bodo učenci odšli na kepico sladoleda k Šabanu (šola časti učence ob koncu šolskega leta). Po povratku pa bodo prevzeli spričevala, obvestila o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih, pohvale, priznanja in se poslovili od šole do 1. septembra.

Za učence od 6. do 8. razreda poteka prve tri ure pouk po urniku, 4. in 5. uro pa sledita uri OS, v okviru katere prejmejo učenci spričevala, obvestila o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih, pohvale, priznanja.

Učenci so v šoli od 8.15 do 12.45.

Ob 13.30 vozi prvi šolski avtobus in minibus, kasnejše vožnje bomo ta dan odpovedali.

Kosilo bo organizirano po končanem pouku. V koliko učenci ne bi kosili, morate kosilo pravočasno odpovedati na že znan način.

Preživimo zadnje dneve v šolskem letu 2022/2023 sproščeno, varno, zdravo in zadovoljno.

Vse dobro tudi med poletnimi počitnicami.

Leonida Medved, prof.                                                                                 Milena Vreš, prof.

Pomočnica                                                                                                    ravnateljica


V četrtek, 22. 6. 2023, bo ob 11.00 v KC občinska proslava ob dnevu državnosti v organizaciji JVIZ I.OŠ Rogaška Slatina

Proslave se bodo udeležili učenci s spremljevalci od 6. do 8. razreda I. in II. OŠ Rogaška Slatina ter zunanji gostje.

Po končani proslavi gredo učenci skupaj z zaposlenimi ob zaključku šolskega leta na kepico sladoleda k Centralu.

Učenci od 1. do 5.razreda gredo na kepico sladoleda v petek, 23. 6. 2023 k Šabanu, učenci POŠ dobijo sladoled v četrtek, 22. 6. 2023 na šolo.

Sledi povratek v šolo in nadaljevanje s poukom oziroma z dejavnostmi po urniku.

Kulturno in sproščeno preživete zadnje šolske dneve tega šolskega leta želimo.

Leonida Medved, prof.                                                                      Milena Vreš, prof.

pomočnica                                                                                              ravnateljica                                          


Naša šola je bila izbrana za sodelovanje v mednarodni raziskavi RAČUNALNIŠKE IN INFORMACIJSKE PISMENOSTI (ICILS) 2023.

Za sodelovanje v raziskavi so bili izbrani učenci 8.b oddelka.

Raziskava bo potekala v sredo, 21. 6. 2023, od 8.30 do predvidoma 12.00 v računalniški učilnici in v študijskem kotičku (za učence s prilagojenim časom). Potek raziskave bodo koordinirali zunanji izvajalci Pedagoškega inštituta, učitelji, ki poučujejo pouk v 8. b, bodo prisotni kot nadzorni učitelji.

V času poteka raziskave moramo na šoli zagotoviti red in disciplino, še posebej na zgornjem hodniku PS, proti računalniški učilnici.

V raziskavi bo sodelovalo tudi 15 naključno izbranih učiteljev, ki poučujejo v 8. razredih.  Ti bodo izpolnjevali anketni vprašalnik na daljavo. Koordinator raziskave na šoli je Mitja Štorman, ki bo izbranim učiteljem posredoval povezavo za izpolnjevanje anketnega vprašalnika. Rok za izpolnitev le teh je sreda, 28. 6. 2023.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Vodja projekta na šoli:                                                                      Ravnateljica:             

Mitja Štorman, mag.družb.inf.                                                         Milena Vreš, prof.


V soboto, 17.6.2023, od 10.00 do 14.00, bo na EU ploščadi v organizaciji Olimpijskega komiteja in Zveze ŠKL potekala MINI OLIMPIJADA.

Na dogodku bo prisotnih nekaj športnikov, med njimi Cene Prevc in exatlonec Igor Mikič Mišica.

Vabljeni otroci in starši, dogajalo se bo.


Občina Rogaška Slatina že več let zapored sodeluje v največjem kolesarskem dogodku v Sloveniji, Dirka po Sloveniji, ki bo letos potekal v našem kraju v sredo, 14. 6. 2023, z zaključkom 1. etape.

Kolesarji se bodo v sklopu dirke peljali krog skozi Rogaško Slatino (Šmarje pri Jelšah – Mestinje – Pristava – Vonarje – Kamence – Brestovec – Rogaška Slatina – Negonje – obvoznica proti Rogatcu – Tržišče – Rogaška Slatina – cilj). Tako se pričakujejo ob progi gledalci in podporniki dirke. Zaradi organizacije ogleda dirke in v zvezi s tem spremenjenega prometnega režima v kraju, bomo športni dan ta dan organizirali drugače.

Učenci bodo prišli v šolo ob 9. 50.

Avtobusi bodo vozili v šolo po naslednjem razporedu:

9. 30:               iz smeri Svetega Florijana do centralne šole (priključijo se učenci 4., 5. SF)

9. 30:               iz smeri Podplata do centralne šole

10.10:               iz POŠ Kostrivnica (za 4. in 5. K) do AP RS

Minibus v šolo ne bo vozil ta dan.

Učenci 1. VIO bodo imeli aktivnosti ŠD na šolskih površinah, nato pa si bodo ogledali kolesarsko dirko ob progi.

Učenci od 4. do 8. razreda se bodo udeležili pogovora s športnikom in ogleda športnega filma v KC, nato sledijo športne aktivnosti in ogled kolesarske dirke.

Učenci podružničnih šol se priključijo organiziranim dejavnostim in ogledu kolesarske dirke.

Devetošolci imajo ta dan planiran tehnični dan s pripravami na valeto v popoldanskem času.

Kosilo bomo vsem učencem za ta dan odpovedali.  

Učenci bodo v šoli ob prihodu dobili malico, nato pa še brezplačni topel obrok in sadje.

Od 15.15 do 15. 30 bo zbor učencev s spremljevalci na določenih mestih ob progi (pločnik od krožišča pri novem poslovnem centru Vrelec, mimo gasilskega doma do krožišča pri Mrežnem podjetniškem inkubatorju).Učenci se naj proti soncu zaščitijo s kremo za sončenje, na glavi  naj imajo kapo in sončna očala. S seboj naj imajo plastenko ali bidon z vodo. Predviden mimohod kolesarjev ob trasi je planiran med 15. 30 in 16. 00 (odvisno od hitrosti).

Učence od 1. do 3. razreda prevzamejo po končani dirki starši pri gasilskem domu.

Ostali učenci odidejo domov kot po navadi.

Avtobusi in minibus bodo odpeljali izpred centralne šole okrog  16. 15 ure.

Leonida Medved, prof.                                                                                     Milena Vreš, prof.

Pomočnica                                                                                                     Ravnateljica


Učenke Ajda Černoša, Brina Černoša in Alja Ogorevc, 6. r., so s svojim izdelkom strip »CVEK« zmagale na nagradnem natečaju SAFE.SI za II. triado, na temo vpliv interneta na dobro počutje. V četrtek, 25. 5., so se udeležile zaključne prireditve in razglasitve rezultatov v Ljubljani. Nagrajene so bile tudi z dogodivščino v HIŠI ILUZIJ.

Čestitamo!

Mentorica: Helena Mikša


Dostopnost