Naša šola je ena izmed 202 šol v Sloveniji, ki sodelujejo v Mednarodni raziskavi bralne pismenosti PIRLS 2021, ki se izvaja pod okriljem Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih dosežkov (IEA). Raziskavo v Sloveniji kot del redne evalvacije šolskega sistema podpira MIZŠ, neodvisno pa jo izvaja PI skupaj s šolami.

V raziskavi sodelujeta 4. a in 4. b razred in bo na centralni šoli potekala v sredo, 12. 5. 2021 od 8.30 do 11.00 ure.

Leonida Medved, prof.

koordinatorica                                                                               


Spoštovani starši in učenci,

od 7. 5. 2021 so v eAsistentu odprte prijave na obvezne in neobvezne predmete. Zaradi lažje organizacije pouka v prihodnjem letu vas prosimo, da prijavite svoje otroke najkasneje do 19. 5. 2021.

Opisi izbirnih predmetov se nahajajo na spletni strani šole pod zavihkom IZBIRNI PREDMETI 2021/22.

S spoštovanjem,

TATJANA GORENJAK, prof.                                                                              MILENA VREŠ, prof.

                                                                                                                            ravnateljica


V ponedeljek, 10. 5. 2021, bomo na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina izvedli 4. športni dan.

Aktivnosti: – atletski troboj,

                     – igre z žogo,

                     – pohod po okolici Rogaške Slatine (Tržaški hrib, Janina, Bellevue…).

URNIK ŠD in VSEBINE

Obvezna in primerna športna oprema:  

Atletski troboj: Športna obutev, kratke hlače in majica, kapa za zaščito pred soncem, rezervna športna oblačila, zadostna količina nesladkane pijače, dodatna malica, zaščita pred soncem, denar za sladoled.

Igre z žogo: Športna obutev, kratke hlače in majica, kapa za zaščito pred soncem, rezervna športna oblačila, zadostna količina nesladkane pijače, dodatna malica, zaščita pred soncem.

Pohod: Nahrbtnik, pohodni čevlji ali športni copati primerni za pohod (narezan podplat), trenirka, vetrovka, rezervna športna oblačila, zadostna količina nesladkane pijače, dodatna malica, zaščita pred soncem in dežjem, denar za sladoled.

Malica:

 • 4. in 5. R – malicajo zjutraj pred pričetkom ŠD.
 • 6. R – malicajo po NPZ.
 • 7. in 8. R –  prevzamejo dežurni učenci v šolski kuhinji, pred pričetkom ŠD. Priporočljivo je, da imate zraven še svojo malico.
 • 9. R – malicajo po NPZ.

Kosilo:

Kosila za ta dan ne bodo odpovedana. Tisti, ki ta dan ne želite kositi, morate zjutraj do 8. ure odpovedati kosilo.

Pripravili: aktiv športnih pedagogov


Učence, ki so v šolskem letu 2019/2020 opravljali mednarodni Cambridge izpit, obveščam da bo slavnostna podelitev mednarodno priznanih jezikovnih diplom potekala v petek, 14. 05. 2021 ob 17. uri.

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer bo letošnja slavnostna podelitev potekala preko aplikacije TEAMS.

Učenci boste do prireditve dostopali preko koledarja v TEAMSu ali preko povezave, ki ste jo že prejeli na elektronske naslove.

                                                                                         Mateja Vidovič, prof.


Akcija zbiranja starega papirja bo potekala od 10. maja 2021 do 21. maja 2021. Papirja ne bomo tehtali, saj nam trenutne razmere to ne omogočajo. Prav tako, ga pred dnevom oddaje ne nosite v šolo. Obvezno mora biti zvezan v snopiče.

Stehtan papir boste lahko osebno oddali neposredno v za to namenjen zabojnik v TOREK (11. in 18. maja 2021) in v ČETRTEK (13. in 20. maja 2021) med 7.00 in 8.00 zjutraj ter med 12.00 in 13.00 opoldne.

Zabojnik je za šolo ob vhodu v zaklonišče.

Za zdravje in zaščito vseh nas upoštevajmo primerno varnostno razdaljo in uporabo zaščitne maske.

Potrudimo se in prispevajmo majhen delček k ohranjanju narave.

Koordinatorica Eko šole: Alenka Klemenčič


Zaradi izvedbe NPZ za 6. in 9. razrede pričnete v torek, 4. 5. 2021, v četrtek, 6. 5. 2021 in v ponedeljek, 10. 5. 2021, s poukom in drugimi dejavnostmi v šoli šele ob 10.20, torej od 3. šolske ure dalje.

Na šoli potrebujemo te dneve prostor in mir, zato ne hodite v šolo prej.

Za prvo in drugo učno uro oz. dneve dejavnosti ta dan najdete navodila in snov v spletni učilnici.

Po prihodu v šolo boste najprej pomalicali in nato nadaljevali s poukom in drugimi dejavnostmi po urniku od 3. šolske ure naprej.

Šolski avtobusi bodo za vas pričeli voziti iz začetnih postaj (Tuncovec in Podplat) ob 9.45.

Opoldanske vožnje ostajajo nespremenjene.

Obvestilo ste prejeli tudi po eAsistentu.


Spoštovani!

Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj vsi učenci v državi rešujejo enake preizkuse, preverjanje se izvaja pod enakimi pogoji in isti dan, ob istem času za vse učence v državi.

Cilj nacionalnega preverjanja znanja je preveriti doseganje ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti in pridobiti dodatne informacije o kakovosti znanja učencev, s katerimi se želi:

 • prispevati h kakovostnejšemu učenju, poučevanju in znanju,
 • pomagati pri učinkovitem sprotnem preverjanju kakovosti učnih načrtov,
 • prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti za vse učence,
 • prispevati k enotnejšim merilom učiteljev pri ocenjevanju znanja in
 • razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.

DATUMI OPRAVLJANJA NPZ ZA 6. RAZRED

DATUMI OPRAVLJANJA NPZ ZA 9. RAZRED

POTREBNI PRIPOMOČKI

Na dan preverjanja učenci s seboj prinesejo potrebne pripomočke za posamezne predmete, ki so razvidni iz spodnje tabele.

URNIK DELA

 • zbiranje učencev: od 7.30 do 8.15 na šolskem dvorišču
 • odhod učencev in nadzornih učiteljev v učilnice: ob 8.15
 • začetek pisanja NPZ: 8.30
 • čas pisanja: 60 minut: od 8.30 do 9.30
 • malica (9.35-9.55): v učilnicah, kjer so učenci pisali NPZ ob nadzoru nadzornih učiteljev (po oddaji nalog se vrnejo v razred), nato sledi rekreativni odmor (10.00-10.20) ob nadzoru učiteljev
 • po malici sledijo dejavnosti učencev po urniku oz. planu: od 10.20 dalje.

Dostop do ovrednotenih preizkusov učencev za šole, učence 9. razreda in starše bo od torka, 1. 6. 2021 do četrtka, 3. 6. 2021, dostop do ovrednotenih preizkusov učencev za šole, učence 6. razreda in starše pa bo od ponedeljka, 7. 6. 2021 do srede, 9. 6. 2021, preko spletne strani http://npz.ric.si.

Urnik bo objavljen naknadno na šolski spletni strani.

Učenci morajo imeti s seboj EMŠO in listek z dodeljeno šifro, ki jo učenci prejmejo pri opravljanju prvega predmeta NPZ za dostop do ovrednotenih preizkusov znanja in dosežkov.

Dodatne informacije o NPZ najdete v publikaciji Informacije za učence in starše 2020/2021 na spletni strani Rica (http://www.ric.si).

S spoštovanjem

Maja Marija Minih, mag. psih.                                                   Milena Vreš, prof.

NAMESTNICA ZA IZVEDBO NPZ                                          RAVNATELJICA


Dostopnost