Spoštovani,

Vlada RS je sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki velja do 18. 4. 2021.

Z dnem 12. 4. 2021 se ponovno odpirajo osnovne šole za vse učence od 1. do 9. razreda.

Pravila in omejitve ostajajo v celoti enaka kot v tednu pred zaprtjem.

Še naprej poteka delo v stalnih skupinah »mehurčkih«.

Posebna pozornost bo namenjena zračenju prostorov.

V kolikor bo mogoče, bodo vse športne in ostale aktivnosti potekale v čim večji meri zunaj.

Hvala za razumevanje.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem                                                                             

Milena Vreš, prof., ravnateljica


FIT HOJA ZA ZDRAVJE

Namen izvedbe FIT hoje za zdravje je spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivni. Učenci naj izvedejo ta dan ali v tem tednu nekaj aktivnosti z uporabo ne-motorizirane oblike transporta (peš, z rolerji, s kolesom,…). 

Kaj je projekt FIT hoja za zdravje:

  • Promocija hoje kot aktivnega življenjskega sloga in najprimernejše gibalne oblike za ohranjanje in izboljšanje zdravja.
  • Spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivnega.
  • Spreminjanje vedenjskih vzorcev.
  • Zagotavljanje ekološke ozaveščenosti in ekološkega načina življenja.
  • Prenos pozitivnega vzorca na otroke in sicer najprej s strani okolice – šola ter nato s strani staršev.

Izbrani dan ni namenjen promociji športne aktivnosti temveč aktivnemu življenjskemu slogu z uporabo nemotoriziranih oblik gibanja.

Janja Bek, prof.

GIBANJE NAJ BO OBIČAJEN DEL NAŠEGA VSAKDANA.


2. aprila, na rojstni dan danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena, praznujemo Mednarodni dan knjig za otroke. V Društvu slovenskih pisateljev ga letos obeležujemo z desetimi kratkimi filmskimi portreti pisateljic in pisateljev, ki pišejo za mlade in najmlajše. Predstavijo se nam Nataša Konc LorenzuttiSlavko PreglMaša OgrizekMajda KorenAndrej PredinAksinja KermaunerJana BauerSebastijan PregeljAndrej Rozman – Roza in Anja Štefan. V času, ko gostovanja po šolah, vrtcih in knjižnicah niso mogoča, želimo mlade bralce na ta način nagovoriti in jih povabiti k branju.

Filmski portreti bodo na Mednarodni dan knjig za otroke med 9. in 18. uro predvajani na Facebook profilu Društva slovenskih pisateljev, ogledati pa si jih je mogoče tudi na spletni strani društva: https://drustvo-dsp.si/premiera-filmskih-portretov-ob-mednarodnem-dnevu-knjig-za-otroke/ ter na spodnjih YouTube povezavah.

Vabljeni k ogledu.

JANA BAUER. https://youtu.be/5akRlNQ4DMU

AKSINJA KERMAUNER. https://youtu.be/Ml5dS3fa7-s

NATAŠA KONC LORENZUTTI. https://youtu.be/pWkq-H8Q5-Y

MAJDA KOREN. https://youtu.be/7No0sdNp2k8

MAŠA OGRIZEK. https://youtu.be/Jr6c_3lVFiU

ANDREJ PREDIN. https://youtu.be/M94uoqnWo7k

SLAVKO PREGL. https://youtu.be/PaThSy2Iqog

SEBASTIJAN PREGELJ. https://youtu.be/tH4kQTOutuA

ANDREJ ROZMAN – ROZA. https://youtu.be/NsPwjPY3cyY

ANJA ŠTEFAN. https://youtu.be/uojovswPqz4


Spoštovani,

Vlada RS je 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in je bil objavljen 29. 3. 2021 v Uradnem listu RS.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah.

Pouk v tem času poteka na daljavo.

1. Nujno varstvo v vrtcih in osnovnih šolah za učence od 1. do 3. razreda

Nujno varstvo se organizira za otroke vrtca in učence I. VIO, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta ali je zaposlen/a v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, v zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, na Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu ali šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. Pošljite na e-mail:  helena.miksa@guest.arnes.si.

Skupine za izvedbo nujnega varstva učencev od 1. do 3. razreda se oblikujejo iz otrok istega razreda (od 8 do 10 učencev) oziroma do največ 15 učencev. Tako oblikovana skupina se ohrani ves čas veljavnosti odloka. Učitelji, ki izvajajo pouk na daljavo, delajo od doma.

2. Testiranje zaposlenih, ki bodo v obdobju od 1. 4. do 11. 4. 2021 prisotni v zavodu

V obdobju od 1. 4. do 11. 4. 2021 se obvezno testirajo le zaposleni, ki bodo v tem obdobju prisotni v zavodu enkrat tedensko na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi.

3. Izjeme od prepovedi zbiranja v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Odlok, ki bo urejal začasno prepoved zbiranja ljudi v vzgojno-izobraževalnih zavodih določa kot izjeme, za katere prepoved ne velja, tudi za:

 – zaposlene v zavodih in posameznike, ki v teh zavodih opravljajo delo na drugi pravni podlagi (npr. podjemne ali avtorske pogodbe),

– člane organov zavodov,

– izvedbo nujnih postopkov, povezanih z nadaljevanjem in končanjem izobraževanja.

4. Organizacija prehrane učenk/učencev

Vsem učencem smo za čas od 1. 4. – 11. 4. 2021 odjavili vse obroke prehrane v šoli.

Šola za učenke/učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo zagotovi šolsko prehrano v šolskih prostorih.

Za učenke/učence, ki se izobražujejo na daljavo šola organizira in zagotavlja topli obrok, v kolikor ga res nujno potrebujejo. V primeru sprememb (odjave/prijave obrokov) kontaktirajte izključno socialnega delavca  g. Jožeta Ogrisa na e-mail: joze.ogris@guest.arnes.si.

Če kosila ne prevzamete in ne sporočite sprememb pravočasno na zapisan e-mail, plačate polno ceno. O času in mestu prevzema kosila boste obveščeni na šolski spletni strani.

Zaradi organizacije dela, vas vljudno prosimo, da do 12. ure 31. 3. 2021 sporočite potrebo po nujnem varstvu učencev od 1. do vključno 3. razreda in potrebo po prehrani na naslednji povezavi: https://forms.office.com/r/gp8SPtML8u.

Hvala za sodelovanje in razumevanje nastale situacije.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem

Milena Vreš, prof., ravnateljica


Spoštovani,

Vlada RS je 24. 3. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih do 2. 4. 2021. Vsebina odloka ostaja nespremenjena.

Novost v zvezi z izvajanjem VI dela od prihodnjega tedna je omogočanje izvajanja praktičnega dela za kolesarski izpit, vendar le znotraj istega oddelka oziroma t. i. mehurčka ob upoštevanju higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil.

Navodila glede uporabe zaščitnih mask ostajajo enaka kot do sedaj.

Vljudno vas prosim, da se seznanite z Navodili vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu, ki so objavljena na spletni strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje.

Epidemiološka slika Slovenija je zelo slaba, zato niso izključene dodatne spremembe tekom tedna. Vas pravočasno obvestim.

Hvala za razumevanje.

Ostanimo zdravi!

S spoštovanjem                                                                             

Milena Vreš, prof., ravnateljica


Spoštovani,

državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja se je ob podpori MIZŠ ponovno odločila izvesti poskusno preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole v šolskem letu 2020/2021 in VIZ II. OŠ Rogaška Slatina se je prijavila za izvedbo.

Namen poskusnega preverjanja znanja ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je ponovno preveriti doseganje ciljev in standardov znanja pri matematiki in slovenščini ter dodatno ugotoviti stopnjo znanja pri nalogah višjih taksonomskih ravni, preveriti znanje učencev pri reševanju nalog ob umetnostnem besedilu v preizkusu znanja iz slovenščine in ugotoviti stopnjo bralne in matematične pismenosti.

Državni izpitni center je letošnje leto vključil vse prijavljene šole v vzorčno skupino.

Preverjanje se bo izvedlo v času pouka (med 9.00 in 10.00). Za izvedbo bo namenjenih 60 minut. 

Predviden čas za reševanje preizkusa bo 45 minut.

Poskusno preverjanje znanja za 3. razred bo:

  • iz slovenščine v ponedeljek, 29. 3. 2021 in
  • iz matematike v sredo, 31. 3. 2021.

DOVOLJENI PRIPOMOČKI za:

  • slovenščino (modro/črno nalivno pero ali modro/črn kemični svinčnik),
  • matematiko (modro/črno nalivno pero ali modro/črn kemični svinčnik, svinčnik, radirka, šilček in ravnilo).

Učenci bodo z dosežki seznanjeni pri rednem pouku na enak način kot pri šolskem preverjanju znanja, po 16. 4. 2021, ko se zaključi vrednotenje preizkusov slovenščine in matematike.

Sodelovanje učenca bo zabeleženo v Obvestilu o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih šole. Na koncu šolskega leta bodo učenci svoje preizkuse znanja lahko odnesli domov.

Vzorčne šole bodo prejele analizo dosežkov poskusnega preverjanja, ki jo bo pripravil Državni izpitni center (22. 6. 2021).

V septembru 2021 bodo na spletni strani Rica objavljene še vsebinske analize dosežkov ter poročilo Rica o izvedbi poskusnega preverjanja znanja v šolskem letu 2020/2021.

S spoštovanjem

Maja Marija Minih, mag.psih., l.r.                                                                                          Milena Vreš, prof., l.r.

svetovalna služba                                                                                                                          ravnateljica

                                  


Milena Vreš, prof., ravnateljica


Dostopnost