»Učinkovite socialne veščine, kakovostno znanje in vzgojenost – naložba za prihodnost naših otrok.«

 

Kaj so učinkovite socialne veščine?       

Usposobljenost za sporazumevanje in vzpostavljanje odnosov med ljudmi, primerno izbiranje, odzivanje …

 

Kaj je kakovost?

         Odkrivanje in razvijanje skritih potencialov učencev,

         razvijanje motivacije,

         inovativnost,

         samoizobraževanje …

 

OSNOVNE USMERITVE

1.     Razvijanje socialno, osebnostno in čustveno močnih posameznikov, ki se znajo aktivno vključevati v šolske in ostale dejavnosti.

2.     Spoznavanje in razvijanje pozitivnega odnosa do sebe, drugih, do športa, kulture, umetnosti, zdravega načina življenja in razmišljanja.

3.     Spodbujanje dosledne uporabe knjižnega jezika v šoli, razvijanje bralne kulture ter pravilnega ustnega in pisnega sporazumevanja.

4.     Spodbujanje spoznavanja in sprejemanja drugih kultur in življenja drugih.