Tekmovanje bo v ponedeljek, 21. januarja, s pričetkom ob 12.50 v učilnici MAT1.

Tekmovalci imejte s seboj pisala in kalkulatorje.

Veliko uspeha pri reševanju kemijskih nalog.

Mentorica: Zinka Gjuras


 

 

 

Aktivnosti zadnjega šolskega dne v koledarskem letu 2018 bodo potekale po naslednjem razporedu:

9.10                   PRIHOD UČENCEV V ŠOLO
9.15-9.30

 

9.30-10.00

 

10.00-10.20

10.20-12.45

Zbiranje učencev v matičnih učilnicah, umirjen odhod in priprava na proslavo v telovadnici

1.ura – KU: proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

                     za učence od 1. do 9.razreda

malica za vse učence: 1. do 6.r in 7.a v razredih, 7. b, 8.r in 9.r v jedilnici

 

1. do 5. razred :                                  6. do 9. razred:

2.ura – pouk po urniku                       2.ura – THD

3.ura – pouk po urniku                       3.ura – THD

4.ura – pouk po urniku                        4.ura – THD + OS (preplet)

13.00     ODHOD DOMOV

 13.15    ODHODI ŠOLSKIH AVTOBUSOV IN MINIBUSA

               KOSILO za vse učence bo odpovedano, razen prijavljene učence, ki               

               OSTANEJO V OPB

 

KOSILO bo ta dan odpovedano za vse za učence, razen za učence, ki ostanejo v OPB in se bodo prijavili na kosilo na prijavnici ter ostale učence, ki se bodo dodatno naročili na kosilo preko klica ali SMS sporočila na mobilni telefon (041-449-309) do  četrtka, 20. 12. 2018.

AVTOBUSNI PREVOZI  V ŠOLO IN DOMOV

Jutranje vožnje šolskih avtobusov se bodo pričele ob 8.45 iz smeri Podplata in Tlak.

Odhod avtobusov za vse učence vozače izpred avtobusnega postajališča pri šoli opoldan bo ob 13.15. Učence vozače spremljajo na avtobus dežurni učitelji varstva: Maja Marija Minih, Barbara Stojnšek.

Kasnejših avtobusnih voženj ta dan ne bo!

PREVOZI Z MINIBUSOMzjutraj bo minibus vozil po običajnem voznem redu, opoldan bo odhod izpred centralne šole ob 13.15.

Preživimo zadnji šolski dan v koledarskem letu 2018 združeni v prijetnem predprazničnem vzdušju. Pred odhodom prosim vse učence, da za sabo temeljito uredijo učilnice, odnesejo vse smeti v koše in zložijo stole na svoja mesta, enako vse ostanke hrane.

Lepe trenutke preživite tudi v krogu svojih družin. Vidimo se v četrtek, 3. 1. 2019.

Ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.


Za ostale učence in zaposlene bo izvedeno svečano kosilo, ki bo v četrtek, 20. 12. 2018 od 12.00 ure dalje.

Rednim naročnikom se na svečano kosilo ni potrebno posebej prijaviti, izberejo le glavno jed v že utečeni računalniški aplikaciji.

Na kosilo ste vabljeni tudi tisti, ki sicer ne kosite v šoli. Prijavite se lahko do srede, 19. 12. 2018, do 8.00 ure, na že znano tel. številko: 041 449 309.

Veselimo se prazničnega vzdušja ob prazničnem kosilu.

Ne pozabite na svoj praznični pogrinjek!


Zaradi odhoda učencev na KD in poznejšega prihoda domov, bomo organizirali za šesto in osmošolce v četrtek, 20. 12. 2018,  svečan zajtrk.

Pred odhodom v gledališče se boste učenci družili ob prazničnih mizah v jedilnici od 8.15 do 8.45.

Ne pozabite poskrbeti za praznično dekoracijo miz.


DEDIŠČINA IDENTITETE

 V torek, 11. 12. 2018, bo po celi Sloveniji potekalo šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, in sicer

ob 11. uri za učence 4. in 5. razreda ter ob 13. uri za učence 6., 7., 8. in 9. razreda.

Na tekmovanju bodo učenci v skladu z danimi navodili, kot je že običajno, morali napisati razlagalni spis o prebranih besedilih. Letos tekmovalci samostojno in s svojimi mentorji prebirajo prozna dela.

Izkoristite decembrski čas za (p)osebno srečevanje z deli slovenske besedne umetnosti!

Matejka Tirgušek, predsednica tekmovalne komisije


Potekala bo od 3. 12. 2018 do 14. 12. 2018.

Papir zvežite in prinesite k zabojniku v TOREK (4. 12. in 11. 12.) in ČETRTEK (6. 12. in 13. 12.)  med 7.00 in 8.00 zjutraj ter med 12.00 in 13.00 opoldne.

Zabojnik je za šolo ob vhodu v zaklonišče.

Potrudimo se in prispevajmo majhen delček k ohranjanju narave.


Je državni praznik, ki ni dela prost dan. Seveda bomo svoj pozitiven odnos do državnega praznika tudi tokrat obeležili na način, da bomo izobesili zastave.  Obeležujemo ga v spomin na dogodke pred 100 leti, ko se je 1918  končala 1. svetovna vojna. Slovenci so se morali boriti za slovenske meje. Slovensko ozemlje je bilo nekoč del Avstroogrske, ki je po 1. svetovni vojni razpadla.  Za severno mejo so se borili vojaki, ki so jim poveljevali Rudolf Maister, Franjo Malgaj in Alfred Lavrič. Maister je bil uspešen, ostali pa neuspešni. Posledica nekaterih porazov v tistem času je, da smo izgubili večino Koroške, ki je danes v Avstriji (ozemlje nekdanje Karantanije). Rudolfa Meistra in borce Imenujemo  borci za severno slovensko mejo. Rudolf Maister je s svojimi vojaki dosegel, da je Maribor s svojo okolico danes slovenski. Zaradi omenjenih dejanj je postal 1. slovenski  general.

Zapisala Irena Gavez