Spoštovani starši in učenci,

V nadaljevanju prilagamo uradno obvestilo MIZŠ z dne 28. 8. 2020 vezano na uporabo mask za učence.

Ker gre za zagotavljanje varnosti in zdravja slehernega udeleženca vzgojno izobraževalnega procesa naše šole, vas vljudno naprošamo, da poskrbite, da bodo imeli vaši otroci do nadaljnjega v šolo vsak dan masko.

Le s skrbnostjo in odgovornim ravnanjem vsakega posameznika bomo lahko soustvarjali varno okolje, v katerega se bomo lahko (upamo, da čim dlje) vračali.

Vnaprej hvala za sodelovanje in podporo v smislu skrbi za vaše zdravje in zdravje vaših otrok.

Ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.


Spoštovani učenci in starši,

zaposleni VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in obeh podružničnih šol se v šolo vračamo v torek, 1. septembra 2020 ob 8.15 uri, ko v šoli pričakujemo tudi vse zdrave učence.

Še posebej se veselimo prvošolcev, ki se nam bodo v šoli pridružili prvič, kakor tudi šestošolcev, ki prihajajo na matično šolo iz podružnic.

Povratek v šolo bo potekal ob posebnih pogojih v skladu s  priporočili in usmeritvami MIZŠ in NIJZ po modelu B v razmerah, povezanih s covid-19:

Posredujemo vam obvestilo za starše pred pričetkom novega šolskega leta posredovano s strani MIZŠ:

Zagotovo pa vas zanima, KAKO BO POTEKAL PRVI ŠOLSKI DAN NA VIZ II. OŠ ROGAŠKA SLATINA?

ZBIRANJE PRED ŠOLO

Vsi zdravi učenci pridete pred šolo ob 8.00. V kolikor bi kdo izmed vas moral ostati doma v samoizolaciji (karanteni), le to pisno sporočite po eAsistentu razredniku in hkrati na novi e-mail: korona.ne.hvala@iios-rogaska.com.

Zberete se na šolskem dvorišču na označenih mestih za posamezno OS in upoštevate medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra.

KOMUNIKACIJA MED ŠOLO IN STARŠI

Pisna komunikacija med šolo in starši po eAsistentu razredniku in hkrati na novi e-mail korona.ne.hvala@iios-rogaska.com.

Zberete se na šolskem dvorišču na označenih mestih za posamezno OS in upoštevate medosebno razdaljo 1,5 do 2 metra.

Po vas bodo ob 8.15 prišli učitelji razredniki, ki vas bodo pospremili do matičnih učilnic.

VSTOP V ŠOLO IN GIBANJE PO ŠOLI

Danes, v petek, 28.8.2020, je NIJZ predstavil priporočilo, da pri vstopu in gibanju v skupnih prostorih masko uporabljajo prvi teden pouka vsi učenci (ne samo starejši od 12 let), nato pa se bo bodo o uporabi mask odločali tedensko, in sicer ob petkih, ko bodo naredili analizo števila okužb v tekočem tednu. Zato morajo prvi šolski dan v šolo imeti masko prav vsi učenci. 

V šolo vstopate posamično ob upoštevanju zadostne medosebne varnostne razdalje najmanj 1,5m.

Ob vstopu si pri vhodu razkužite roke.

Pri gibanju po skupnih prostorih (garderoba, hodniki, jedilnica, sanitarije) dosledno uporabljate zaščitno masko.

V matične učilnice v uvajalnem mesecu (septembru) vstopate učenci obuti in oblečeni, garderobe in garderobne omarice se do nadaljnjega ne uporabljajo.

DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI OBVEZNEGA IN RAZŠIRJENEGA PROGRAMA

Prvi šolski dan bo namenjen seznanjanju učencev z vsemi navodili in priporočili v trenutnih razmerah, pregledu letnega delovnega načrta, načrtovanju programa dela v OS, novostim, spremembam in spoznavanju z organizacijo dela pri obveznem in razširjenem programu.

Po uvodnih informacijah bo potekal pouk po urniku. Učenci od 2.do 5. razreda imajo planiran KD, ostali 3 ure oddelčne skupnosti in v nadaljevanju pouk po urniku.

JUTRANJE VARSTVO IN OPB

Prvi šolski dan bo že organizirano plačljivo organizirano jutranje varstvo za učence od 2. do 4.razreda za prijavljene učence centralne šole. Zbirali se boste v avli šole, kjer vas bo sprejela dežurna učiteljica.

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci boste malicali v razredih, kosilo bo potekalo v šolski jedilnici po opredeljenem časovnem razporedu, saj je potrebno zagotavljati zadostno medosebno varnostno razdaljo in druge higienske ukrepe.

V program eAsistent so vpisani podatki iz prijavnic na šolsko prehrano (malico, kosilo in popoldansko malico), ki ste jih posredovali šoli meseca julija. Preverite svoje podatke v eA in ne pozabite redno do 8.00 zjutraj odjavljati obrokov. Odjavo opravite preko programa eA, kamor vstopate z vašim osebnim geslom.

ŠOLSKI PREVOZI

Vozni redi jutranjih in opoldanskih voženj šolskih avtobusov in minibusa ostajajo nespremenjeni. Prvi šolski dan bo šolski avtobus vozil le drugo jutranjo vožnjo, ki se prične ob 7.30 iz Tuncovca oziroma 7.35 iz Podplata, minibus pa bo vozil po objavljenem voznem redu.

Prevoze s šolskim avtobusom in minibusom izvaja pooblaščen prevoznik.

Navodila za vozače:

Na osnovi okrožnice MIZŠ z dne 25.8.2020 smo bili obveščeni, da način izvajanja javnega linijskega prevoza sledi modelom izvajanja pouka v šolah.  V primeru modela B se javni linijski prevoz izvaja po osnovnih priporočilih NIJZ (polna zasedenost sedišč v medkrajevnih avtobusih, obvezna uporaba zaščitnih mask za voznika in vse potnike, uporaba razkužil za roke, zračenje in redno čiščenje vozil, upoštevanje higiene kašlja, razkuževanje vozil…). Ta režim velja, dokler velja za področje izobraževanja model B.

Vozači morate upoštevati naslednje:

  1. Prevoze uporabljate le zdravi šolarji.
  2. Ves čas prevoza nosite zaščitno masko, ki prekrije nos in usta.
  3. Pred vstopom v vozilo in ob izstopu si razkužite roke.
  4. Čim manj se dotikate katerihkoli površin v vozilu.
  5. Sedete na za to določena mesta na vozilu.
  6. Šolarji boste čakali na vstop v vozilo tako, da bo med vami medosebna razdalja vsaj 1,5 metra, zato prosimo, da ste pozorni na to razdaljo.

V kolikor bo prišlo do posameznih primerov okužbe na šolah oz. vozilih, se režim prevozov lahko ustrezno v skladu s priporočili MIZŠ in NIJ, spremeni.

Sicer pa vas naprošamo, da starši otroke skušate v šolo pripeljati sami, torej brez uporabe javnega prevoza, še bolje pa bi bilo, da otroci v šolo prihajajo peš ali s kolesom, v kolikor je pot prometno urejena in varna.

VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV

Vozni red jutranjih in opoldanskih voženj s šolskim avtobusom poteka po naslednjem razporedu:

JUTRANJE VOŽNJE

Smer vožnje: TUNCOVEC – SVETI FLORIJAN – ROGAŠKA SLATINA (Tuncovec – Grunt (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) – Sv. Florijan – Cerovec – Avtopralnica Kmet – parkirišče Golob- centralna šola)

6:35       – prvi jutranji avtobus

7:30       – drugi jutranji avtobus

Smer jutranje vožnje: PODPLAT – GABERNIK – KOSTRIVNICA – ROGAŠKA SLATINA

6:35       – prvi jutranji avtobus: Merkur – Zagaj – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Rogaška Slatina

7:35       – drugi jutranji avtobus: Podplat – Gabernik – Kostrivnica – Rogaška Slatina

OPOLDANSKE VOŽNJE

13:35  – prvi opoldanski avtobus smer Kostrivnica: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat)

13.45  – prvi opoldanski avtobus smer Sveti Florijan: centralna šola – parkirišče Golob – Sveti Florijan – Grunt – Tuncovec (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE) in

14:50 – drugi opoldanski avtobus v obe smeri

15:30 ob ponedeljkih in torkih obratuje krožna linija: centralna šola – Kostrivnica – Gabernik – Podplat – Sveti Florijan – Grunt – Tuncovec (postaja Halužan-Cvetko in GIC GRADNJE)

VOZNI RED MINIBUSA (15- sedežni minibus)

Relacija: Kristan vrh – Plat – I. OŠ – III. OŠ (avtobusna postaja) – II. OŠ – in nazaj (5 otrok)

8:00      Plat – Rogaška Slatina

14:40    II. OŠ – I. OŠ – Plat – Male Rodne             

Relacija: Rogaška Slatina – Kamna Gorca – Podplat – POŠ Kostrivnica (12 + 1 otrok)

6:50 Kamna Gorca – Podplat – Sp. Kostrivnica – POŠ Kostrivnica

7:08 POŠ Kostrivnica – Boč (Polajžer) – POŠ Kostrivnica

14:00 POŠ Kostrivnica – Sp. Kostrivnica – Podplat Kamna Gorca

Relacija: POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskemu domu)  (14 otrok)

7:20 POŠ Kostrivnica – Irje (proti Lovskem domu)

13:35 Rogaška Slatina – Irje (proti Lovskem domu)

Relacija: Irje (Turnšek, nasproti Avtopralnice Kmet)  (6 otrok)

7:35 Irje (Turnšek, nasproti Avtopralnice Kmet)

13:20 Rogaška Slatina – Irje (Turnšek)

Verjamem, da bomo z zavestnim ravnanjem v skladu s predpisanimi ukrepi skupaj, na dnevni ravni preprečevali morebitne okužbe s koronavirusom. Skrb za varnost in zdravje vseh vključenih v VIZ II.OŠ Rogaška Slatina in obeh podružničnih šol  je ob zagotavljanju kvalitetnega dela prioriteta življenja in dela slovenskih šol v trenutnih razmerah,  zato vas naprošamo za dosledno upoštevanje navodil, sodelovanje in podporo.

Dokument velja le od 1. septembra 2020 do 4. oktobra 2020  

Ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.


ali katere knjige bomo v šolskem letu 2020/2021 brali na Cankarjevem tekmovanju in tekmovanju Mehurčki

Prvi razred: Leopold Suhodolčan, Piko Dinozaver

Drugi in tretji razred: Desa Muck, Anica in grozovitež

Četrti in peti razred: Sebastijan Pregelj, Deček Brin na domačem kolišču

Šesti in sedmi razred: Igor Karlovšek, Pobeg

Osmi in deveti razred: Mate Dolenc, Kako dolg je čas   

Poletje, najboljši čas za branje pod krošnjami!

Rogaška Slatina, julij 2020


Zadnji dan v šolskem letu 2019/2020 bo pouk po urniku oz. dan dejavnosti.

Za učence od 1. do 5. razreda bo izvedena KU ob dnevu državnosti po posameznih OS, ostale ure poteka pouk v sklopu katerega bodo učenci prejeli spričevala.

Za učence od 6. do 8. razreda je planirana KU ob dnevu državnosti po posameznih OS, ostale 4 ure bo potekal tehniški dan. Zadnjo šolsko uro prejmejo učenci spričevala.

Šola časti učence ob zaključku šolskega leta s kepico sladoleda pri Centralu ali Šabanu.

Učenci so v šoli od 8.15 do 13.30, ko odpelje šolski avtobus izpred šole. Kasnejših voženj ta dan ne bo. Odhod minibusa je tako kot običajno.

Za vse učence bo ta dan kosilo odpovedano. Če bi kdo želel kositi, si mora kosilo naročiti do najkasneje torka, 23.6.2020 do 8.00.

Preživimo zadnje dneve v šolskem letu 2019/2020 kvalitetno, varno, zdravo in zadovoljno.

Ravnateljica: mag. Karla Škrinjarić, spec.


Spoštovane učenke devetošolke, spoštovani učenci devetošolci,

te dni, ko zaključujete šolanje na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina na prav poseben, da ne rečem nenavaden način, ki je vsem, tudi meni kot ravnateljici,  popolnoma nov in še neznan, veliko razmišljam o razmerah, ki nam jih že nekaj mesecev narekuje »korona«. Razmišljam o svojem življenju in življenju  vseh vas ter drugih. Tudi o življenju nasploh. Iskati sem začela odgovore na nekatere dileme, ki jih prej nisem imela in mi jih ni bilo potrebno ponotranjati.

Vprašanja se nizajo v nekakšnem zaporedju in vam jih predstavljam v nadaljevanju.

  • A  nismo ljudje inteligentna bitja, ki se prav po razvoju možganov in možnostih ubesediti misli z govorom razlikujemo od drugih živih bitij?
  • A nismo ravno zaradi inteligence in možnosti hitrega prilagajanja novo nastalim okoliščinam tisti, ki nam lahko vsakdanji problemi postanejo ključni izzivi?
  • A ni življenje eno samo prilagajanje   novonastalim situacijam in z njimi povezanimi spremembami, ki so edina stalnica naših življenj, enako kot problemi?
  • A niso naša prilagajanja in spremembe omogočile človeštvu neverjeten tehnološki napredek, pri mnogih ljudeh pa tudi osebnostno rast in osebni razvoj?

Ob razmišljanjih sem ponovno prišla do nekaterih že znanih zaključkov, da se je najbolje čim prej soočiti  z dejstvom, da spremembam ne moremo uiti, zato jih  sprejmimo, da bomo na svoji življenjski poti začeli dosegati cilje, ki bodo rezultat naših potreb in želja.

Pomembno je preseganje sebe skozi razreševanje problemskih situacij, kar zahteva  transformacijo mišljenja in osebnega pristopa. Oboje je posledica vlaganj lastnih naporov, odpovedovanj, potreb in v korist drugim, ne pa na račun drugih in/ali mimo njih.

Ne smemo pozabiti živeti v skladu s svojimi potrebami in željami in ne povzročajmo težav, stisk ali strahu drugim. In narobe je le, če v iskanju smisla in sebe neprestano iščemo izgovore in slabosti v drugih, zunaj sebe.

Ta trenutek  smo se ljudje znašli v okoliščinah, ko se lahko odločimo med tem, da nekaj nima smisla ali pa izberemo  možnost in naredimo korak naprej. Nujno je, da prestopimo svoje osebne meje, se poglobimo vase, nato pa se uravnamo v smeri varovanja in razvijanja vsega dobrega, zdravega, okolju in ljudem prijaznega, neškodljivega.

Vsi smo zadnje mesece imeli in še imamo edinstveno priložnost, da iz svoje prihodnosti naredimo nekaj obetavnega, v prid sebi in (so)ljudem, svojcem in drugim, s tem pa posledično vplivamo  še na razvoj in napredek družbe v prihodnosti.

Vi ste v tem zadnjem letu šolanja na naši šoli dokazali, da zmorete in želite, saj ste mnogi v generaciji prejemniki pohval ali priznanj. Skupaj ste dosegli osemindvajset (28) pohval in štirideset (40) bronastih ali srebrnih priznanj, četudi ste bili osem tednov pomladi doma, v izolaciji. To je volja in osebnostna moč, ki vliva upanje in veselje.

Če ta trenutek gledamo na življenje z optimizmom, je za vse  nas, odrasle in tudi za vas, spoštovane učenke in spoštovani učenci, napočil čas, da se usmerimo v pravo smer, smer razvoja in napredka, optimizma in vere v življenje, v lastno zdravje in zdravje planeta Zemlja.

Pred vami je, tako si močno želim,  vsaj sedemdeset let življenja, let ustvarjanja in nizajočih se sprememb.  Začnite s cilji  današnjega in jutrišnjega dne, s cilji tega tedna in naslednjih tednov. Naj vam vsakodnevne naloge postanejo prijetni izzivi, rešujte jih zavzeto in širokopotezno, brez izgovorov, da nimate časa. Časa je vselej dovolj, le razporediti si ga je potrebno na pravi, ustvarjalen način.

Verjamem v vas, vem, da bo uspelo vsem, ki boste ravnali v skladu z opisanim. In kar je najpomembnejše, nikogar ne bo potrebno kriviti za neuspeh, saj je in bo odvisen od vas samih in vseh odraslih, ki vam kot otrokom stojimo ob strani.

Naj se ob tem iskreno zahvalim vsem učiteljem, ki ste mlade pripeljali do preobrazbe, in vsem staršem, ki ste bili otrokom v oporo, učiteljem pa odgovorni in razumevajoči partnerji. Zopet se je potrdilo, da le vzajemno sodelovanje in spoštovanje rodita uspeh.

Želim vam srečno na poti v srednjo šolo in tudi v daljno, svetlo prihodnost,

 ravnateljica mag. Karla Škrinjarić


s strani občine Rogaška Slatina smo bili obveščeni, da se zaradi prevelikega števila otrok pri razvozu z minibusom z današnjim dnem, sredo, 10. 6. 2020, s strani pooblaščenega prevoznika Nomaga organizirata dva razvoza otrok domov, in sicer:

ob 13.20 bo odhod minibusa do Irja (naselje nasproti Avtopralnice Kmet)

ob 13.35 pa bo odhod minibusa za ostale smeri.


S strani uradnega prevoznika Nomaga smo bili obveščeni, da bo od jutri, srede, 3.6.2020, odhod minibusa za smer Plat ob 12.55 uri izpred centralne šole.