V PETEK, 2. 2. 2018, ODPADE ZŽS:

7.URO – 3.B

8.URO – 3.A

 Hvala za razumevanje.


…bo v torek, 6. 2. 2018 ob 13.00 v učilnici FIZ.

Po peti šolski uri se zberete pred učilnico, kjer bo potekalo tekmovanje.

Učenci, ki imate kosilo, greste na kosilo ob 12.30.

Veliko uspeha pri reševanju fizikalnih nalog.

Učitelja: Branko Krošel in Edvard Sajko


Vse starše prosimo in pozivamo, da zaradi varnosti in zdravja v šolo ne prinašate hišnih ljubljenčkov, ko pripeljete otroke v šolo   


Potekala bo od 1. 2. 2018 do 15. 2. 2018.

Papir zvežite in prinesite k zabojniku v ČETRTEK (1. 2. in 15. 2.) in TOREK (6. 2.)  med 7.00 in 8.00 zjutraj ter med 12.00 in 13.00 opoldne.

Potrudimo se in prispevajmo majhen delček k ohranjanju narave.


Aktivnosti: SMUČANJE, DESKANJE, DRSANJE, WOOP CENTER, GIMNASTIČNI CENTER, OLIMPIJSKI CENTER, POHOD IN BALINANJE

Datum izvedbe: ČETRTEK, 25. januar

Zbor otrok na ploščadi pred šolo: 7.15 (pohod in balinanje ob 8.15)

Odhod iz Rogaške: ob 7.30 (pohod in balinanje ob 8.30)

Prihod v Rogaško: okoli 14.30 (pohod in balinaje okoli 12.30)

Obvezna primerna športna oprema:  smučarska oprema (smučanje), primerna obutev in športna oprema za telovadnico (pohod),  topla oblačila (drsanje), kratke hlače, majica, brisača, športni copati (centri).

Malico prejmete zjutraj. Priporočljivo je, da imate zraven še svojo malico.

Kosila bodo vsem učencem za ta dan odpovedana. Tisti, ki se pravočasno vrnete v šolo s pohoda, si kosilo sami prijavite najkasneje do 8.00 zjutraj.

Seznam prijav po vsebinah je izobešen v garderobi predmetne stopnje.

Koordinator: Marko Čonžek, prof.


 

Tretješolci centralne šole in Podružnične osnovne šole Kostrivnica s spremljevalci so sporočili, da so srečno prispeli v CŠOD Jurček v Kočevje.

Vsi so zdravi in polni pričakovanj zanimivih dogodivščin  tedenske šole v naravi.

 


 

 

 

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju.

V letu 2017 je ARNES (Akademska in raziskovalna mreža Slovenije) začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki je krajše poimenovan Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalni zavodomi (VIZ) prejeli sofinancirano izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme. 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os

  • 10: Znanje, spretnost in vseživljenjsko učene za boljšo zaposljivost; prednostna naložba
  • 10.3: Vlaganje v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje z razvojem infrastrukture za izobraževanje in usposabljanje,
  • specifični cilj: Izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju.

Program se bo izvajal skozi tri medsebojno povezane dejavnosti.

Izgradnja brezžičnih omrežij

Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ bo potekala v naslednjih treh letih (2018, 2019 in 2020).
Nova omrežja bodo ustrezala enotnim standardom, bodo ustrezno zmogljiva za izvajanje dejavnosti VIZ, načrti pa bodo narejeni tako, da bo pokritost šole čim večja.
Sredstva, namenjena izgradnji omrežja, bodo odvisna od velikosti in tipa VIZ. Višina sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 62,5 %, lastna sredstva VIZ pa 37,5 %.

Nakup nove opreme (IKT)

Nakup nove opreme (osebni, prenosni in tablični računalniki, projektorji …) za VIZ bo potekal v vseh štirih letih (2017, 2018, 2019 in 2020).
Delež sofinanciranja iz ESRR sredstev znaša 50 %.
IKT kosovnica – leto 2017: temeljne uporabniške lastnosti odjemalcev IKT in multimedijske opreme za prvo dobavo;
Priporočila o standardih in normativih programa Računalniško opismenjevanje in informatika za leti 2018 in 2019.
Razvoj e-storitev in e-vsebin

Razvoj e-storitev in e-vsebin, kjer bomo dopolnjevali obstoječe storitve in razvijali nove.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

http://www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.