Spoštovani starši, učenke in učenci,

Tone Pavček je zapisal: Če ne bomo brali, nas bo pobralo.

Da nas v teh časih, ko moramo ostati doma in se ne moremo družiti s prijatelji, ne bi pobralo, bomo brali. Za sprostitev, čudežno popotovaje v svetove knjižnih junakov, zabavo, znanje … Tudi za bralno značko.

Zdaj je čas, ko lahko preberete knjige za bralno priznanje. Ob vrnitvi v šolo bo več obveznosti, vrstila se bodo preverjanja in ocenjevanja znanja. Časa za knjigo bo manj, zato lahko to prijetno obveznost opravite čim prej na daljavo.

Navodila od 6. do 9. razreda najdete v spletni učilnici pod BRALNA ZNAČKA NA DALJAVO, od 1. do 5. razreda pa delate po navodilih vaših učiteljic in učitelja.

Z željo, da postane knjiga vaša redna spremljevalka, vas lepo pozdravljamo in kličemo  NA BRANJE!

Mentorice BZ


Spoštovani,

Vlada RS je za zajezitev in obvladovanje epidemije Covid-19 podaljšala veljavne ukrepe in sprejela dodatne, ki se vzgoje in izobraževanja ne dotikajo neposredno.

Sprejeti ukrepi so nujni za obvladovanje drugega vala epidemije, da bomo ustavili eksponentno rast širjenja okužb in se lahko hitreje vrnili v utečen ritem življenja.

Žal pa zgolj sprejemanje ukrepov ni dovolj, potrebno jih je še odgovorno upoštevati. Nujno potrebno je spoštovanje omejitev gibanja in socialnih stikov ter osnovnih zaščitnih ukrepov. Gre za naše zdravje, za zdravje naših najbližnjih, za zdravje najranljivejših in za zdravje vseh ostalih. Verjemimo stroki in ne laikom ter teorijam zarot. Vabimo vas, da obiščete naslednjo povezavo: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-sars-cov-2-gradiva, ki vas bo popeljala do boljšega zdravja z znanjem.

Vemo, da se jih veliko v zvezi z epidemijo srečuje z različnimi stiskami. Veliko povezav najdete v spodnjih obvestilih. Kot šola vam gremo nasproti z nudenjem IKT tehnologije in zagotavljanjem brezplačnih toplih obrokov upravičenim učencem v sodelovanju z občino Rogaška Slatina. Prijave na brezplačne obroke še vedno sprejema socialni delavec, g. Jože Ogris.

Topli obrok bo mogoče prevzeti na:

– POŠ Sv. Florijan ob 11. 45 (pred šolo),

– centralni šoli VIZ II. OŠ Rogaška Slatina ob 12.00 (zadaj pri šolski kuhinji) in

– POŠ Kostrivnica ob 12.30 (pred šolo).

Vljudno prosimo, da se držite zapisanega časa in mesta prevzema ter ne pozabite prinesti  dveh čistih posod s pokrovom.

Organizacija dela na daljavo ostaja še naprej enaka.                              

Urnik video srečanj (pouk v živo) v orodju Microsoft Teams za učence od 6. do 9. razreda za teden od 23. 11. 2020 do 27. 11. 2020 si lahko ogledate na naslednji povezaviNa novo smo pripravili urnik video srečanj v orodju Microsoft Teams tudi za učence od 1. do 5. razreda zaradi prekrivanja ur pouka v živo. Viden je na naslednji povezavi.

V dopoldanskem času so učencem in staršem na voljo posamezni učitelji izvajalci za  individualne govorilne ure (GU) v Microsoft Teamsih po posodobljenem razporedu, ki ga najdete na naslednji povezavi.

S sodelovanjem, kolektivno odgovornostjo, solidarnostjo, s spoštovanjem sočloveka in njegovega zdravja lahko naredimo ogromno.

Skupaj bomo zmogli. Ostanimo zdravi.

Kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.


V petek, 20. 11. 2020, obeležujemo tradicionalni slovenski zajtrk. Samo en klik na spodnjo sličico in že boste dostopali do kup idej in izzivov, s katerimi boste lahko ta dan naredili še posebej prazničen.

Pripravila: Nataša Berk


V mesecu oktobru je na VIZ II. osnovne šole 37 učencev opravljalo mednarodni Cambridge izpit.

Znani so rezultati skupin KET in PET.

Učenci lahko do svojih rezultatov dostopajo na https://candidates.cambridgeenglish.org  s svojo ID številko in kodo, ki so ju prejeli na svojih prijavnicah.

V kolikor do svojih rezultatov ne morejo dostopati, mi prosim sporočite na elektronski naslov mateja.vidovic1@guest.arnes.si.

Iskrene čestitke učencem za njihove odlične rezultate!

                                                              Koordinatorica : Mateja Vidovič, prof.


Spoštovani,

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje.

Dodatno smo se usmerili v zagotavljanje vključevanja vseh otrok v izobraževanje na daljavo in pri tem posebno pozornost namenili ranljivim skupinam (priseljencem in otrokom z učnimi ter drugimi težavami – tutorstvo, socialno ogroženim – zagotovitev toplega brezplačnega obroka, izposoja računalnikov…), da lahko v posebnih okoliščinah omogočimo temeljne pravice prav vsakemu.

V sodelovanju z lokalno skupnostjo in ostalimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi bomo tudi naprej zagotavljali brezplačen topel obrok upravičenim učencem. Prijave na brezplačne obroke prejema socialni delavec, g. Jože Ogris.

Topli obrok bo mogoče prevzeti na:

– POŠ Sv. Florijan ob 11. 45 (pred šolo),

– centralni šoli VIZ II. OŠ Rogaška Slatina ob 12.00 (zadaj pri šolski kuhinji) in

– POŠ Kostrivnica ob 12.30 (pred šolo v primeru prijav).

Vljudno prosimo, da se držite zapisanega časa in mesta prevzema ter ne pozabite prinesti  dveh čistih posod s pokrovom.

Vsem ostalim učencem od 1. do 9. razreda bomo v eAsistentu ponovno odjavili vse obroke prehrane za čas šolanja na daljavo od 16. 11. 2020 do 27. 11. 2020.

Organizacija dela na daljavo ostaja enaka.

Urnik video srečanj (pouk v živo) v orodju Microsoft Teams za učence od 6. do 9. razreda za teden od 16. 11. 2020 do 20. 11. 2020 si lahko ogledate na naslednji povezavi. Za učence od 1. do 5. razreda bodo potekala video srečanja v orodju Microsoft Teams še vedno na osnovi dogovora z razrednikom.

V dopoldanskem času so učencem in staršem na voljo posamezni učitelji izvajalci za  individualne govorilne ure (GU) v Microsoft Teamsih po posodobljenem razporedu, ki ga najdete  na naslednji povezavi.

Iskrena hvala vsem skupaj in vsakemu posebej za sodelovanje.

S skupnimi močmi bomo zmogli vse in še več.

Vse dobro in ostanite zdravi.

Kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.


Spoštovani starši,

v skladu z navodili MIZŠ je Občina Rogaška Slatina v sodelovanju s slatinskimi šolami in vrtcem organizirala brezplačen dnevni topli obrok za učence. Do njega so upravičeni tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji oz. odločbi na podlagi vloge za priznanje do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR.

Topli obrok bo mogoče prevzeti v tednu od torka do petka, od 10. 11. do 13. 11. 2020, in sicer:

– na POŠ Sv. Florijan ob 11. 40 (pred šolo) in

– na centralni šoli VIZ II. OŠ Rogaška Slatina ob 12. 00 (zadaj pri šolski kuhinji).

Na brezplačni obrok za ta teden se žal ni več možno prijaviti.

Prosim, da se držite zapisanega časa in mesta prevzema obroka, zato bodite točni.

S sabo prinesite dve čisti posodi s pokrovom za lažji transport hrane domov.

Prosimo za dosledno upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa (obvezna uporaba maske, zagotavljanje zadostne medosebne razdalje, ustrezna higiena)

Lep pozdrav,                                                                                                   

ravnateljica, Milena Vreš, prof.


Spoštovani starši in učenci,

šole smo bile v četrtek, 5. 11. 2020, s strani MIZŠ z okrožnico obveščene, da je vlada RS zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi sprejela sklep, s katerim je za 7 dni podaljšala uporabo omejitev, določenih v Odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ministrica za izobraževanje, znanost in šport pa je izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

ORGANIZACIJA DELA NA DALJAVO

Šola bo tako na daljavo izvajala obvezni in razširjeni program ter tudi po šolskem koledarju načrtovane dneve dejavnosti, a v alternativnih oblikah. Gre za že znan način dela zaposlenih in učencev (razen prvošolcev), ki smo ga izvajali že v prvem valu epidemije od marca do maja, za učence od 6. do 9. razreda pa v tednu pred jesenskimi počitnicami.

Na daljavo se bo izvajala tudi dodatna strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami in učenje slovenskega jezika za učence priseljence. Za učence, ki potrebujejo pri učenju učno pomoč, bo, tako kot je bilo že v lanskem šolskem letu dela na daljavo, organizirana strokovna pomoč v obliki tutorstva, ki ga bodo izvajali učitelji in drugi strokovni delavci.

Delo na daljavo se bo izvajalo po urniku:

  • v spletnih učilnicah posameznih oddelkov in
  • preko vnaprej napovedanih video srečanj v MS Microsoft Teams.

Pri načrtovanju načina dela smo upoštevali maksimalno dnevno in tedensko obremenitev učencev. Tako bodo učenci od 6. do 9. razreda dnevno na vezi z učiteljem izvajalcem največ 2 do tri 3 pedagoške ure dnevno (ob 8.30, 9.30, 10.30 itd.).

Urnik video srečanj (pouka v živo) v orodju Microsoft Teams za učence od 6. do 9. razreda za teden od 9. 11. 2020 do 13. 11. 2020 si lahko ogledate na naslednji povezavi. Za učence od 1. do 5. razreda bodo potekala video srečanja v orodju Microsoft Teams na osnovi dogovora z razrednikom.

GOVORILNE URE

V dopoldanskem času so učencem in staršem na voljo posamezni učitelji izvajalci za  individualne GU v Microsoft Teamsih po razporedu, ki ga najdete na naslednji povezavi.  Starši ali učenci se napoveste na GU učiteljem preko e-pošte ali eAsistenta in dogovorili se boste o času in načinu srečanja. Ob dogovorjeni uri se boste pridružili  v kanal govorilne ure posameznega učitelja v Microsoft Teamsih, kjer se boste lahko z učiteljem osebno pogovorili.

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA BREZPLAČENGA OBROKA ZA SOCIALNO OGROŽENE UČENCE

V skladu z navodili MIZŠ bo Občina Rogaška Slatina v sodelovanju s slatinskimi šolami organizirala brezplačen dnevni topli obrok za učence in dijake. Do njega so upravičeni tisti, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji oz. odločbi na podlagi vloge za priznanje do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 EUR.

Topli obrok bo mogoče prevzeti na centralni šoli, POŠ Kostrivnica in POŠ Sv. Florijan med 12.00 in 12.30. Nanj se lahko prijavite do nedelje 8. 11. 2020 na naslednjem e-naslovu:

Topli obroki bodo na voljo predvidoma sredi prihodnjega tedna. Podrobnejše informacije o začetku dela kuhinje in načinu prevzema toplega obroka bomo objavili na spletnih straneh v ponedeljek, 9. 11. 2020.

Vsem učencem od 1. do 9. razreda bomo v eAsistentu odjavili vse obroke prehrane za čas šolanja na daljavo.

POMOČ V STISKI

Spoštovani starši in učenci,

na šoli se zavedamo, da se lahko glede na trenutne razmere iz različnih razlogov poveča stiska posameznika. Ob tem žal niso izvzeti niti otroci, na nas odraslih pa je, da jim pomagamo. Pomembno je, da se o težavah spregovori čim prej in se poišče ustrezna pomoč.

Ob morebitnih stiskah  smo vam seveda pripravljeni prisluhniti in pomagati na šoli. Obrnite se na osebo, ki ji zaupate, to je lahko razrednik, posamezni učitelj, socialni delavec, pedagoginja, ravnateljica ali morda še katera druga oseba na šoli. Obljubimo vam, da vam bomo pristopili na pomoč po naših najboljših močeh.

Ker pa resnost stisk in situacij včasih presega naše znanje in sposobnosti, je bil na nacionalnem nivoju objavljen seznam kontaktov za različne vrste pomoči. Najdete ga na http://www.nijz.si/sl/strokovnjaki-s-podrocja-dusevnega-zdravja-v-casu-epidemije-koronavirusa-na-voljo-za-brezplacne .

Naj izpostavimo naslednje:

080 51 00                   brezplačna telefonska številka za pomoč v duševni stiski (24 ur na dan)

116 111                       TOM telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12.00 in 20.00)

031 699 333                Društvo SOS za primere nasilja (med 9.00 in 15.00), 080 11 55 (od 12.00 do 18.00)

080 14 04                   za splošna vprašanja glede korona virusa, tolmačenja odlokov, omejitev

POSLOVNI ČAS ZAVODA

Za morebitna vprašanja, dileme, težave bomo dosegljivi na sedežu centralne šole vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 na telefonski številki 03/5814-906.

Dosegljivost preko elektronske pošte:

Ravnateljica: Milena Vreš, prof.                                                             

e-mail: milena.vres@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice: Leonida Medved, prof.                             

e-mail: leonida.medved@guest.arnes.si

Socialni delavec: Jože Ogris, univ.dipl.soc.del.                  

e-mail: joze.ogris@guest.arnes.si

Tehnični sodelavec: Franci Kregar                                          

e-mail: franc.kregar@guest.arnes.si

Kljub slabi epidemiološki sliki v državi poskušajmo ohraniti optimizem v upanju na vse najboljše in da se kmalu spet srečamo v hramu učenosti.

Vse dobro in ostanite zdravi.

Kolektiv II. OŠ in ravnateljica Milena Vreš, prof.


Accessibility