Smo odličnega znanja in vedenja.Spoštovani učenci, starši in zaposleni,

šolsko leto 2015/2016 smo zaključili, kot že običajno, zelo uspešno. Nekateri sicer bolj v skladu s svojimi pričakovanji, drugi nekoliko manj.

Pričakovanja so lahko previsoka, prenizka ali pa realna. Kdaj so pričakovanja realna?

Takrat, ko poslušamo sebe in svoje želje ter ko si znamo zastaviti realne cilje, ki zahtevajo voljo, moč in čas, da jih uresničimo.

Razumeti in sprejeti je potrebno, da so nekatera naša pričakovanja, ki znova in znova vodijo v razočaranja,  nerealna, zato se je potrebno še posebej potruditi, vložiti dodatni napor, se naučiti odrekati bolj privlačnim ciljem in nameniti čas ciljem, ki so realni in uresničljivi. Mnogi po nekaj razočaranjih v življenju to storimo, a vse preveč je še tistih, ki se problema ne lotijo na pravi način, da bi se lahko osebno uresničili in bili zadovoljni s sabo in s svojim življenjem.

Jasno je torej potrebno postavljati svoja realna pričakovanja, potrebe in meje, ob tem pa hkrati prepoznavati in spoštovati tudi pričakovanja, potrebe in meje drugih.

Mnogi naši učenci so bili v iztekajočem se šolskem letu zelo uspešni, mnogim je morda spodletelo za las, da bi dosegli vse zastavljene cilje v skladu s svojimi pričakovanji. Najuspešnejše vsako leto svečano na Občini Rogaška Slatina sprejeme tudi župan občine. V juniju 2016 so bili to naslednji učenci: Zala Jager, Uroš Kos, Žana Drimel, Bor in Jan Hartl, Nadja Oblak, Miho Bjelovučič, David But, Nika Draškovič, Damir Šarlah, Jaša Virant, vsi učenci 9. razreda, pridružila pa se jim je še učenka 7. razreda, Klara Junkar Klančnik.

V nadaljevanju si preberite, kako uspešni so bili omenjeni učenci in kaj vse so dosegli, da so bili izbrani za odhod k županu mag. Branku Kodriču.

Zala Jager je bila vsa leta osnovnošolskega izobraževanja odlična učenka. Svoje veselje do knjig in branja je dokazovala kot zvesta bralka in postala zlata bralka za osvojenih devet let bralne značke. Za Zalo velja pregovor, več jezikov znaš, več veljaš, saj se med drugim uči tako ruščino kot korejščino, najboljša pa je v znanju angleškega jezika, saj je osvojila celo zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine. Kar ji ostaja prostega časa, se posveča plesu, ki ga trenira v Mariboru. S svojim zglednim in spoštljivim vedenjem je vrstnikom za zgled.

Uroš Kos ni samo vseh devet let dosegel odličen uspeh, ampak se rad posveča tudi glasbi. Nepogrešljiv je bil na vseh šolskih prireditvah, ki jih ni le obogatil s svojimi nastopi, ampak se je izkazal tudi kot vešč tonski pomočnik. Na harmoniki je spremljal šolsko folklorno skupino in pevce. Njegova odprtost in pripravljenost za sodelovanje mu bosta odpirala vsa vrata.

Žana Drimel je s prizadevnim delom vsa leta osnovne šole dosegala najvišji učni uspeh. Sodelovala je na družboslovnih tekmovanjih znanja, najbolj pa je vešča angleščine, saj je prejemnica bronastega priznanja iz znanja tega jezika. S svojim izjemnim čutom za pravičnost in solidarnost je tvorno prispevala k medosebnim odnosom v devetem a.

Bor in Jan Hartl dokazujeta, da je mogoče uspešno povezovati vrhunski šport in odličen šolski uspeh. Sta namreč člana Karate kluba Kozjansko, v katerem žanjeta odlične uspehe tako na državni kot celo na evropski ravni.

Nadja Oblak se odlikuje po svoji preudarnosti in delavnosti. Je učenka, na katero se je vedno mogoče zanesti. Vseh devet let je dosegla odličen učni uspeh. Sošolcem v stiski je znala prisluhniti in jim ponuditi roko v pomoč. Sodelovala je na nemškem bralnem tekmovanju in osvojila priznanje.

Miho Bjelovučič je devet let odličen učenec. Svoje odlično znanje materinščine je dokazal tako z osvojenim bronastim Cankarjevim priznanjem kot tudi večletnim uspešnih sodelovanjem pri projektu Evropa v šoli. Za svoje odlično znanje angleščine pa je prejel mednarodni certifikat Cambridge. Sodeloval Evropa v šoli

David But je 9 let odličen učenec. Svoje  znanje je v letošnjem letu dokazal na naravoslovnem in družboslovnem področju. Na državnih tekmovanjih je osvojil zlato Proteusovo priznanje iz znanja biologije in srebrno Vegovo priznanje iz znanja matematike, na področnem tekmovanju pa je iz znanja geografije prejel srebrno priznanje. Za devet let sodelovanja pri slovenski bralni znački  je prejel naziv zlati bralec. Udeležil se je številnih naravoslovnih in družboslovnih tekmovanj, zato je prejemnik bronastega Cankarjevega priznanja iz znanja materinščine, bronastega Vegovega priznanja iz znanja matematike, bronastega priznanja za dosežek na šolskem tekmovanju iz zgodovine, bronastega priznanja za doseženo 1. mesto na šolskem tekmovanju iz logike ter bronastega Stefanovega priznanja za uspeh na šolskem tekmovanju iz fizike.

Nika Draškovič je 9 let odlična učenka. Svoje  znanje materinščine je v letošnjem letu dokazala z osvojenim srebrnim  Cankarjevim priznanjem. Za devet let sodelovanja pri slovenski bralni znački  je prejela naziv zlata bralka.  Udeležila se je tudi naravoslovnih in družboslovnih tekmovanj, zato je prejemnica bronastega priznanja za dosežek na šolskem tekmovanju iz zgodovine ter bronastega priznanja za doseženo 3. mesto na šolskem tekmovanju iz logike. Posebej uspešna  je bila pri znanju angleščine. Osvojila je angleško bralno značko ter za odlično znanje angleščine prejela mednarodni certifikat Cambridge.

Damir Šarlah je 9 let odličen učenec. Svoje znanje na naravoslovnem področju je v letošnjem letu dokazal z osvojenim srebrnim Stefanovim priznanjem iz znanja fizike. Svoj uspeh na naravoslovnem področju je potrdil tudi kot prejemnik bronastega Vegovega priznanja iz znanja matematike.

Jaša Virant je 9 let odličen učenec.  Udeležil se je številnih naravoslovnih in družboslovnih tekmovanj, zato je v letošnjem letu prejemnik bronastega Vegovega priznanja iz znanja matematike ter bronastega priznanja za dosežek na šolskem tekmovanju v znanju angleškega jezika.

Klara Junkar Klančnik je sedmošolka, 7 let odlična učenka. Na državnem tekmovanju iz logike je dosegla zlato priznanje in je bila povabljena na slovesno razglasitev rezultatov državnih tekmovanj in srečanje mladih raziskovalcev Zotkini talenti v Gallusovo dvorano v Ljubljani. Svoje znanje je v tem šolskem letu dokazala tako na naravoslovnem kot družboslovnem področju, saj se je udeležila Vegovega in Cankarjevega tekmovanja ter na obeh osvojila bronasto priznanje. Brala je za slovensko in nemško bralno značko. Dodatno je opravljala je mednarodni Cambridge izpit iz angleščine.

Od tretjega razreda je članica šolske folklorne skupine Spominčice, ki je bila na letošnji reviji folklornih skupin izbrana za udeležbo na regijski ravni.

Šolo je uspešno zastopala tudi kot športnica, saj je na medobčinskem atletskem tekmovanju osvojila zlato medaljo v skoku v višino.

Kot hip-hop plesalka plesne šole Kuš ni me se uspešno udeležuje mednarodnih plesnih tekmovanj (Sarajevo – 4. mesto, Zagreb – 1. mesto). Jezdi tudi v Konjeniškem klubu Strmol.

O dosežkih ostalih učencev, in dosežkih šole kot celote, pa boste, spoštovani, lahko prebrali več v nadaljevanju Vsevedke 22. Verjamem, da boste ob branju presenečeni in hkrati zadovoljni, da vaš otrok, otroka, otroci obiskujejo našo, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Sama sem na svoje učence zelo ponosna.

Naj se ob tej priložnosti zahvalim vsem, najprej učencem za dosežen uspeh, takoj zatem vam, spoštovani starši, ki ste otrokom stali ob strani. Enaka zahvala velja tudi spoštovanim sodelavcem, ki so načrtovali, organizirali in izvajali vzgojno-izobraževalno delo z učenci na način, ki je vodil do tovrstnih rezultatov.

Naj ponovno poudarim, da smo ubrali nov, učinkovitejši konstruktivistični pristop dela pri pouku s t.i. formativnim spremljanjem napredka posameznega učenca in skupine kot celote. S takim načinom dela bomo nadaljevali tudi v prihodnjem šolskem letu, saj pri učencih spodbuja notranjo motivacijo, za katero na šoli verjamemo, in tako kažejo tudi mnoge študije, da je otrokom prirojena in jo je potrebno ponovno vzpodbuditi, za kar pa sta opisana načina pravšnja. Dodatno pa bomo v pouk vključili tudi t.i. inkluzivne asistente kot pomočnike, mentorje učencem in poudarjali pomen fleksibilnega izbiranja učiteljevih stilov vodenja učencev.

Naj bo zapisano tudi popotnica v novo šolsko leto, leto 2016/2017.

S spoštovanjem,

ravnateljica, mag. Karla Škrinjarić, spec.

 


Urnik aktivnosti od 4. 7. do 8. 7. 2016.

Vse aktivnosti, ki jih izvajamo v naravi, v primeru dežja odpadejo!

Urnik

Datum Čas/razred Kraj Vsebina
 

Ponedeljek,

 

4. 7. 2016

 

 

8.00 – 12.00

 

1. do 9. razred

 

II. OŠ Rogaška Slatina

 

(zunanja igrišča ob šoli)

 

IGRE Z ŽOGO

 

(nogomet, košarka, baseball, med dvema ognjema, hokej, odbojka…)

 

 

 

Torek,

 

5. 7. 2016

 

8.00 – 12.00

 

1. do 9. razred

 

 

 

Trije ribniki

 

RIBOLOV

 

(potrebujete opremo za ribolov, vabo, malice, pijačo, kapo za zaščito pred soncem)

 

Sreda,

 

6. 7. 2016

 

8.00 – 12.00

 

1. do 9. razred

 

 

 

Planinsko društvo Vrelec

 

Planinski pohod izpred šole do Grilove kapele in nazaj do šole

 

(primerna obutev, majica za preobleči, kapa za zaščito pred soncem, dovolj nesladkane pijače, sadje…)

 

Četrtek,

 

7. 7. 2016

 

8.00 – 12.00

 

1. do 9. razred

 

 

 

ŠD Boč (nogometno igrišče)

 

IGRE Z ŽOGO

 

(ŠD Boč – Trije ribniki)

 

Petek,

 

8. 7. 2016

 

8.00 – 12.00

 

1. do 9. razred

 

 

 

II. OŠ Rogaška Slatina

 

(zunanja igrišča ob šoli)

 

IGRE Z ŽOGO

 

(nogomet, košarka, baseball, med dvema ognjema, hokej, odbojka…)

 

 

Učitelj: Urban Šipec, prof.


Smo odličnega znanja in vedenja.Drage učenke in učenci, drage dijakinje in dijaki, za vami je še eno šolsko leto. Verjamem, da šolske klopi zapuščate zadovoljni, veseli, verjetno tudi malce utrujeni. Osvojili ste nova znanja in pridobili nove izkušnje. Nekateri zapuščate osnovnošolsko izobraževanje, drugi srednješolsko. Za vami je naporno obdobje in zato vam še posebej želim brezskrbne poletne dni.

Naj bodo počitnice vseh, drage učenke in dragi učenci, drage dijakinje in dijaki,

hitro je minilo še eno šolsko leto. Veliko novih znanj ste usvojili, spoznali in doživeli marsikaj novega. Za vložen trud, vztrajnost in prizadevnost vam iskreno čestitam in verjamem, da boste s pravo mero vedoželjnosti, odgovornosti, resnicoljubnosti, medsebojnega spoštovanja, sodelovanja in sočutja tudi v prihodnje vsem v ponos.

Sedaj je napočil čas, da je opravljeno delo ocenjeno, nato pa odhitite počitnicam naproti. Želim vam, da bi jih preživeli kar najlepše in v njih našli čas za vse tisto, za kar med šolskim letom ni bilo časa ali priložnosti. Za igro, druženje, za raziskovanje okolice, za otroški in mladostni smeh, za prijateljska druženja. Namenite kdaj slednja tudi tistim sovrstnikom, ki počitnic ne morejo preživljati brezskrbno.

V mladostni neugnanosti pa ne pozabite na svojo varnost. Kjerkoli in kadarkoli. Previdnost v prometu tudi poleti ne bo odveč.

Ne pozabite tudi na prijateljico knjigo. Ta je vedno neizmerni vir doživetij in radovednih raziskovanj. V počitniškem odklopu dajte prosto pot domišljiji, ustvarjalnosti, igrivosti.

Predvsem pa ‐ preživite poletje tako, kot vam je najljubše.

Srečno!

S klikom na spodnjo povezavo si lahko ogledate tudi video posnetek poslanice.


Smo zdravega načina življenja.Počitnice so tu… Da vam ne bo dolgčas in da bi aktivno izkoristili svoj prosti čas, sodelujemo z  Zavodom za šport RS Planica v projektu ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG. Vse otroke, ki bi želeli aktivno preživeti poletne počitnice vabimo, da se pridružijo pri izvedbi športnih vsebin.

Starše prosimo, da sami poskrbijo za prihod in odhod otrok s športnih dejavnostih ob dogovorjenih urah, navedenih v tabeli. Pridite v čim večjem številu, lepo nam bo!

Vse aktivnosti, ki jih izvajamo v naravi, v primeru dežja odpadejo!

Urnik si lahko ogledate TUKAJ.

URNIK aktivnosti, ki jih bomo izvajali od 4. 7. do 8. 7. 2016 ter od 29. 8. do 31. 8. 2016, bo objavljen prihodnji teden na šolski spletni strani www.iios-rogaska.com.

Učitelj: Urban Šipec, prof.


 

Smo odgovornega ravnanja.ZAČETEK POUKA IN OSTALIH AKTIVNOSTI: ob 8.15 uri

ORGANIZACIJA DELA:

V dopoldanskem času bodo aktivnosti potekale po posameznih OS na osnovi manjkajoče realizacije pouka. Vsebine dorečejo člani vseh aktivov na zadnjem aktivu za šolsko leto 2015/16 – evalvacija dela aktiva.

MALICA: po običajnem razporedu

PREVOZI: Zjutraj bo vozil le drugi jutranji avtobus, ki prične z vožnjo ob 7:35. Ob 13.15 odpeljejo šolski avtobusi izpred šole. Vse kasnejše vožnje šolskega avtobusa ta dan odpadejo!

KOSILO bo za vse učence ta dan odpovedano, razen za tiste, ki se prijavijo nanj preko klica ali SMS sporočila na mobilni telefon (041-449-309) do  četrtka, 23. 6. 2016 do 8.00, oziroma  ostanejo v OPB in so tudi prijavljeni. Določene OS ta dan izkoristijo pustne nagrade vezane na pogostitev. Zaradi varčevanja sladoleda ne časti šola.

Preživimo zadnji šolski dan združeni v ustvarjalnem sodelovanju in  v prijetnem, a tokrat tudi sproščenem, razpoloženju.

Med počitnicami pa ujemite čim več koristnih, lepih in zdravih trenutkov, da začnete delo ustvarjalno in z dialogom ter sodelovanjem.

ravnateljica

mag. Karla Škrinjarić, spec.


 

Smo bogati v različnosti.Osrednja občinska prireditev ob državnem prazniku, bo v četrtek, 23. 6. 2016, ob 11. uri v Kulturnem centru Rogaška Slatina.

Prireditve se udeležijo učenci s spremljevalci od 6. do 8. razreda.

Odhod izpred šole je ob 10.25.

Po prihodu v KC  učenci in spremljevalci posameznih razredov zasedejo mesta, ki so označena za posamezne razrede in se umirjeno pripravijo na prireditev.

Po končani prireditvi sledi povratek v šolo in nadaljevanje aktivnosti po urniku.


Smo bogati v različnosti.šolsko leto 2015/2016 se približuje h koncu. Že zdaj lahko rečemo, da smo ga skupaj z vami prehodili uspešno in že snujemo načrte za novo šolsko leto 2016/2017, ki ga bomo pričeli nekoliko drugače kot običajno.

V novem šolskem letu se v nekaterih OS srečate novi sošolci, nekatere OS dobite nove razrednike, zato bomo prvi in drugi šolski dan v novem šolskem letu preživeli na način, da se boste sošolci med seboj kar se da najbolje spoznali, kar bo izhodišče za vzpostavitev dobrih medosebnih odnosov ter pozitivne delovne klime za učinkovito delo OS. Da se boste lahko dobro spoznali med seboj, morate najprej dobro poznati sebe, svoje spretnostni in veščine različnih področij, ki kažejo na izjemnost in enkratnost in so v vam ponos.

Zagotovo je med vami precej takšnih z najrazličnejšimi talenti, za katere morda sploh ne veste/vemo.

Morda je med vami kdo, ki ima smisel za humor in je dober komik. Morda je med vami kdo, ki s pomočjo nenavadne domišljije in ustvarjale žilice ustvarja zanimive stripe. Morda je med vami kdo, ki zna čudovito zapeti ali zaigrati kakšno glasbeno »klasiko«. Morda je med vami kdo, ki zna na harmoniko zaigrati najnovejših pop hit. Morda je med vami kdo, ki zna s prsti in lučjo preko senc prikazovati različne živali in stvari. Morda je med vami kdo, ki zna preko plesnih gibov prikazati neko zgodbo. Morda je nekdo, ki zna z lastnim telesom ustvarjati glasbo iz najrazličnejših zvokov. Morda je med vami kdo, ki zna spretno in prefinjeno žonglirati ali brcati žogo. Morda je med vami kdo, ki zna izdelovati čudovit nakit ali pa pričeske. Morda je med vami kdo, ki zna izdelovati spletne animacije ali foto kolaže. Morda je med vami kdo, ki …

Zdaj je pravi čas, da odkrijete svoje talente in zanimive spretnosti. Razmislite in zapišite tisto, po čem ste izjemni, kar obvladate,  v čem ste dobri in bi lahko bilo zanimivo drugim.

Vaša priložnost za predstavitev ostalim, ki jo ne smete zamuditi, bo že v petek, 2. 9. 2016, ko bomo obeležili dan šole 2016/2017 z dobrodelno prireditvijo s prikazom svojih talentov javnosti, staršem in drugim obiskovalcem. Ker bo program temeljil na predstavitvi  različnih talentov učencev, potrebujemo vašo povratno informacijo o sodelovanju na prireditvi. Spodnji odrezek oddajte razredniku najkasneje do petka, 24. 6. 2016.

Veseli bomo, če se boste odločili za sodelovanje in boste na ta način prispevali svoj delež k prijetnemu pričetku novega šolskega leta, pa tudi načrtovani dobrodelnosti. Želimo vam prijetne poletne počitnice, v katerih ujemite čim več koristnih, lepih in zdravih trenutkov.

Ravnateljica: mag. Karla Škrinjarić, spec.