Spoštovani starši in učenci,

šole smo bile z okrožnico MIZŠ v soboto, 19.9.2020 obveščene, da je Vlada RS v petek, 18.9.2020 ob 21.00 na dopisni seji sprejela Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe v virusom SARS-CoV-2, s čimer se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki za udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa, ki stopijo v veljavo s ponedeljkom, 21.9.2020.

Odlok je vezan predvsem na uporabo zaščitnih mask.

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih.

Uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

Kaj pomeni navedba odloka pri vzgojno izobraževalni dejavnosti v šoli?

UČENCI IN UČITELJI I. IN II. VIO – OD 1. DO 6.RAZREDA

Maske uporabljajo v skupnih prostorih.

Maske uporabljajo tudi zunaj (na šolskem dvorišču, igrišču), če ni zagotovljena razdalja najmanj 2 metra.

UČENCI IN UČITELJI III. VIO – OD 7. DO 9. RAZREDA

Maske uporabljajo tudi v matičnih učilnicah, saj ne moremo zagotoviti najmanj 1,5 metra medosebne razdalje med učenci (število učencev na oddelek je od 20 do 27 učencev).

Maske uporabljajo ravno tako zunaj (na šolskem dvorišču, igrišču), če ni zagotovljena razdalja najmanj 2 metra.

Spoštovani starši in učenci,

upoštevanje navedenih higienskih ukrepov v odloku vlade RS je glede na trenutno epidemiološko sliko nujno potrebno za preprečitev širjenja okužb in s tem omogočeno nemoteno nadaljevanje in čim dlje trajajoče izvajanje pouka v šoli. Navedeni nekoliko strožji ukrepi se uvajajo s ponedeljkom, 21.9.2020 na centralni šoli in obeh podružničnih šolah.

V ta namen vas prosimo za podporo in sodelovanje pri upoštevanju ukrepov za učence, vaše otroke, z namenom ohranjanja zdravja in varnosti vseh učencev in zaposlenih naše šole. Le tako bomo lahko ostali čim dlje skupaj. Prosimo, da spremljate tudi informacije na spletni strani NIJZ.

Ostanimo odgovorni in zato tudi zdravi.

Ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.


S strani občine smo bili obveščeni, da je pri opoldanskem avtobusu, ki pelje v smeri Sv. Florijan, večkrat preveč otrok.

Pozivamo vse otroke, ki ste doma v Irju – nasproti avtopralnice Kmet, da vstopate na minibus, ki ima odhod izpred centralne šole ob 13.20, tisti, ki ste doma v Irju – nasproti lovskemu domu pa na minibus, ki ima odhod ob 13.35.

Stojišča na avtobusu niso dovoljena, zato bodo morali vsi otroci, ki ne bodo imeli svojega sedeža, počakati na naslednji avtobus.

Prosimo za upoštevanje zapisanega, saj bomo le tako lahko zagotavljali največjo varnost.


17. september je DAN ZLATIH KNJIG,  dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka in uradni začetek branja za bralno značko.

Podjetje Hofer v sodelovanju z Društvom Bralna značka Slovenije in JAK RS podarja kot  spodbudo za branje prvošolcem in prvošolkam slikanico

Vse učence vabimo, da (tudi) letos sodelujejo pri bralni znački in sprejmejo knjigo kot dober pripomoček za kvalitetno preživljanje prostega časa, igro, zabavo in širjenja obzorja.

Privoščimo si potovanje tudi po domišljijskem svetu
knjižnih junakov.


1. 9. 2020 je ministrica s sklepom določila, da bodo devetošolci naše šole maja 2021 kot tretji predmet NPZ preverjali znanje iz
BIOLOGIJE.


Prisluhnite poslanici ministrice ob začetku šolskega leta

poslanica


Drage prvošolke in prvošolci, spoštovani starši!

Jutri boste prvič sedli v šolske klopi in se tako pridružili več kot 180.000-glavi množici osnovnošolcev.

Vaš vstop v šolo pa ne bo takšen, kot smo ga bili vajeni v preteklih letih, ampak zaradi pandemije virusa Covid-19 precej drugačen. Ne glede na to verjamem, da se boste v novem okolju počutili prijetno, se tukaj naučili veliko novega, sklepali nova prijateljstva in si pridobili nove izkušnje.

Vstop otrok v šolo za vas, starše, na nek način opredeljuje konec njihovega zgodnjega otroštva, vendar vas otroci še vedno potrebujejo. Zato stojte jim ob strani, bodite njihovo varno zavetje in jih vzpodbujajte pri njihovih novih podvigih.

Da bi bil prihod v šolo predvsem varen, je Občina Rogaška Slatina letos povečano pozornost posvetila posodobitvi infrastrukture v okolici II. OŠ in Vrtca Izvir, kjer je na novo uredila oz. zgradila pločnike, prehode za pešce, povozna krožišča in parkirišče. S tem smo želeli zagotoviti večjo pretočnost in varnost za vse udeležence v prometu na tem delu.

Prvošolci, kljub posebnemu in zanimivemu letu, ki je pred nami in bo zaznamovano tudi z virusom Covid-19, vam želim čim uspešnejši začetek novega obdobja vašega odraščanja in naj vam prvi šolski dan ostane v lepem spominu.

mag. Branko Kidrič, župan

Za ogled zapisa na občinski spletni strani kliknite na povezavo:

https://www.rogaska-slatina.si/si/objave-in-napovedi/novice/10786-prvic-v-solo


Spoštovane učenke, spoštovani učenci,

spoštovani starši, spoštovane sodelavke in sodelavci,

današnji deževen dan, 1. september 2020 kaže, da je pred vrati jesen in čas pričetka pouka. Napočil je čas, ko na VIZ II. OŠ Rogaška Slatina ponovno z veseljem pričakujemo vse učence v prostorih šole.

Letošnje šolsko leto  bo šolo obiskovalo skupaj 579 učencev, na  CŠ 518, v  POŠ Kostrivnica 45 in v POŠ Sveti Florijan 16 učencev. Prvič bo šolski prag  prestopilo 69 prvošolk in prvošolcev, od teh  devet v 1. razred POŠ Kostrivnica in trije v 1. razred POŠ Sveti Florijan.

Naloga vseh zaposlenih je, da šola postane  varen in delovno primeren prostor, kjer otroci lahko razvijajo pozitivne medosebne odnose, ustvarjajo in se učijo drug od drugega ter skupaj z učitelji  soustvarjajo  proces učenja in vzgajanja.

V letošnjem šolskem letu bo to še bolj pomembno, saj bo pouk zaradi ukrepov proti koroni, potekal po modelu B. Upoštevati bomo morali posebne pogoje dela in poskrbeti za zaščito in varnost naših varovancev, hkrati pa tudi za svojo varnost in zdravje. Odgovornost je torej velika, tako na strani staršev kot na strani šole.

Potrudimo se, da bo vsak učenec, vsak zaposleni in vsak obiskovalec šole začutil, da je šola prostor za medsebojno spoštovanje, upoštevanje različnosti, za medsebojno pomoč, solidarnost, sočutje in podporo.  

Čeprav je pred vrati posebno in v marsičem izjemno šolsko leto, ne pozabimo vsi skupaj na vsakdanje prijazne besede, ki se pogosto izgubijo v naglici, ki jo baje narekuje hiter tempo življenja. A vsi imamo izkušnjo, da se čas lahko popolnoma ustavi. To se je pripetilo spomladi. Zato si sedaj vzemite čas in negujte drug do drugega prijazne besede, kot so: »Dobro jutro, dober dan, izvoli, prosim, hvala, oprosti, žal mi je, vesela, vesel sem, da te vidim, bodi dobro, ostani zdrav, zdrava in tako dalje«.

Vzpostavljanje medosebnih odnosov, kot menijo  nekateri, ne poteka enosmerno, ker če je tako, potem to niso medosebni odnosi, ampak enosmerna komunikacija. Pri medosebnem odnosu sta v odnosu vsaj dve osebi, lahko tudi več. Medosebne odnose gradi odkritosrčnost, veselje na licih ob srečanju druge osebe, prijazen nasmešek na ustnicah, iskriv pogled namenjen ali šefu (ravnatelju) ali tehničnemu delavcu ali učencu razredne ali učencu predmetne stopnje ali staršem ali naključnim obiskovalcem. 

Vse opisano je  podlaga za uspešno učenje, pridobivanje znanja, veščin, spretnosti, navad in strategij za vseživljenjsko učenje učencev, zaradi katerih šole so in obstajajo.

Drage učenke in dragi učenci, bodite pozorni na opisano in upoštevajte nasvete in izkušnje starejših. Bodite delovni, skrbni in redni, postavite si cilje, ki bodo nekoliko višji od vaših zmogljivosti in trudite se zanje, saj ciljev ni moč dosegati brez dela, odgovornosti in velike angažiranosti.

Pa veliko se smejte, saj je baje »Smeh pol zdravja, druga polovica pa je v tem trenutku le varna razdalja in dobra higiena.«   

Spoštovani odrasli, učitelji in starši, bodite  učencem v oporo in v zgled. Ne zahtevajte od njih nekaj, česar sami ne počnete. Medsebojno spoštovanje in  zaupanje se gradi na soodvisnosti, doslednosti, skrbnosti, spodbujanju in pomoči. 

Vsem skupaj želim lep, varen in ustvarjalen začetek novega šolske leta, sama ga bom preživela v zavetju in objemu svojega doma.

Pa srečno!

Ravnateljica, mag. Karla Škrinjarić, spec.