Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni sodelavci in ostali deležniki,

ki na kakršenkoli način prispevate k udejanjanju vzgojno-izobraževalnega procesa v teh težkih in nepredvidljivih razmerah, izrekam vam iskreno zahvalo..

Z vašo pomočjo nam je namreč uspelo skoraj do zadnjega zajeziti širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Upanje, da zaobidemo podmodel BC1, se nam je v petek, 16. 10. 2020, razblinilo, saj je moral en oddelek v karanteno. Z  NIJZ so sporočili, da smo ravnali v skladu z ukrepi, navodili in priporočili, za kar se moram zahvaliti prav vsem staršem oddelka in zaposlenim, kajti skupaj smo ukrepali pravočasno, dosledno in odgovorno.

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 se bo začasno, v tednu od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, v vseh OŠ po Sloveniji vzgojno-izobraževalno delo izvajalo prilagojeno, in sicer po modelu C.

1. Učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, razen oddelka v karanteni.

Pouk bo potekal kot do sedaj po oddelkih v matičnih učilnicah. Izvajalo se bo jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Za učence je zagotovljena prehrana. Še vedno velja, da lahko pridejo v šolo le zdravi učenci, vstopajo pa le starši prvošolcev. Potrebno je upoštevati že znane ukrepe (nošenje mask, zagotavljanje zadostne medosebne razdalje, razkuževanje, higiena rok, kašlja, kihanja …).                                                               

Ob tako resni situaciji ponovno naprošamo starše, da prevzamete svoje otroke čim prej po pouku. Tako bomo lahko še dodatno omejili širjenje morebitnih okužb.

2. Učenci od vključno 6. do 9. razreda in oddelek, ki je v karanteni, se izobražujejo na daljavo.

Pouk bo potekal na daljavo po urniku v spletnih učilnicah, kjer bo za vsak dan posebej naloženo gradivo za posamezni predmet. Komunikacija bo potekala po predhodnem dogovoru tudi preko Teams-ov (z isto AAI prijavo lahko dostopamo do spletnih učilnic in MS Teams-ov.).

S tovrstnim načinom dela smo se že srečali in skoraj vse že znamo. Le mirno in pogumno naprej.

V naslednjem tednu sta planirana dva dneva dejavnosti, v sredo 21. 10. 2020 in v četrtek, 22. 10. 2020. Izvedli ju bomo na daljavo v alternativni obliki, kot smo pred pričetkom šolskega leta tudi načrtovali. Usmeritve z navodili bodo naložene v spletne učilnice. Ravno tako bo v petek, 23. 10. 2020, v spletne učilnice naložena vsebina kulturne ure z obeležitvijo dneva reformacije in dneva spomina na mrtve.

V času dela na daljavo, od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, se lahko za pomoč obrnete na razrednike, tim za delo na daljavo, svetovano službo in vodstvo šole od 7.00/7.30 do 14.00/14.30. Razredniki bodo sporočili, kdaj so enkrat tedensko dosegljivi tudi popoldan, v času za individualne govorilne ure. Prosimo za spoštovanje dogovorjenih terminov, saj učitelji in strokovni delavci ne moremo biti na razpolago 24 ur na dan.

S strani šole bo odjavljena prehrana za učence od 6. do 9. razreda in za oddelek v karanteni.

Ob tej priložnosti bi prosila vse, ki lahko, da prispevate sredstva v šolski sklad, saj je nastalo v izrednih razmerah ogromno nenačrtovanih stroškov. Hkrati se že vnaprej zahvaljujem  za morebitna donirana denarna sredstva.

Srčno upam, da bodo trenutni ukrepi pripomogli k zmanjšanju možnosti za rizične stike, posledično pa omogočili umiritev epidemiološke situacije ter vrnitev v šolo po jesenskih počitnicah.  

Verjamem, da nam bo z veliko mero odgovornosti in s sodelovanjem uspelo.

Najpomembneje je, da ostanemo zdravi. 

S spoštovanjem

                                                                                 ravnateljica Milena Vreš, prof.


V četrtek, 15. 10. 2020, bomo obeležili SVETOVNI DAN HOJE – PROJEKT FIT HOJA ZA ZDRAVJE.

Ta dan promoviramo hojo kot najprimernejšo gibalno obliko za ohranjanje in izboljšanje zdravja.

Prihod v šolo in iz šole naj bo z uporabo ne-motorizirane oblike transporta (peš, z rolerji, s kolesom,…).

Kaj je projekt FIT hoja za zdravje:

• Spreminjanje življenjskega sloga iz neaktivnega v aktivnega.
• Spreminjanje vedenjskih vzorcev.
• Zagotavljanje ekološke ozaveščenosti in ekološkega načina življenja.
• Prenos pozitivnega vzorca na otroke in sicer najprej s strani okolice – šola ter nato s strani staršev.

GIBANJE NAJ BO OBIČAJEN DEL NAŠEGA VSAKDANA


Obveščamo vas da, zaradi nepotrebe, s ponedeljkom, 19.10.2020, odpovedujemo tretji opoldanski avtobus, ki je vozil ob ponedeljkih in torkih izpred šole ob 15.30.


Dragi učenci, spoštovani starši in cenjeni sodelavci,

z velikim zanosom stopam na novo življenjsko pot vodenja VIZ II. OŠ Rogaška Slatina. Na poti ravnateljevanja bom stremela k uresničevanju skupnega poslanstva, vizij in vrednot VIZ II. OŠ Rogaška Slatina in obeh POŠ, Kostrivnice in Sv. Florijana.

Ob pričetku ne morem mimo dejstva, da smo se v preteklem šolskem letu zaradi izrednih razmer, ki so vladale po celem svetu, soočali z novim virusom, COVID-19. Z letošnjim letom pa se moramo še naučiti živeti z njim. Pri tem ne smemo pozabiti na odgovornost vseh deležnikov, ki vstopajo v vzgojno-izobraževalni prostor. Uspešni smo lahko le, če je odgovornost na strani prav vsakega od nas. Kljub različnim pogledom na COVID-19 je potrebno narediti vse, da ne ogrožamo svojega zdravja in zdravja drugih.

Verjamem, da bomo odgovorni do sebe in drugih. Ostati zdravi mora biti naš prvotni cilj.  

V kolikor bi kdo izmed otrok moral ostati doma v samoizolaciji (karanteni), le-to pisno sporočite po eAsistentu razredniku in hkrati na elektronski naslov: korona.ne.hvala@iios-rogaska.com.

V kolikor pa se pri katerem izmed učencev potrdi okužba s COVID-19, morate starši o tem obvestiti ravnateljico na lektronski naslov: milena.vres@guest.arnes.si.

Zagotovo nam bo kjub mnogim negotovostim uspelo s skupnimi močmi premagati vse ovire na poti do načrtovanih ciljev. Z gotovostjo lahko trdim, da bomo s svojim delom in načrti, ki smo si jih zastavili, nadaljevali in se trudili biti še boljši.  Naše temelje bomo gradili na dobrem medsebojnem sodelovanju, spoštovanju in prijetni delovni klimi, si prizadevali za spoštljivo in pristno komunikacijo, z inovativnimi pristopi pa skrbeli za učinkovitost in kakovost pouka, in tako cilje zlahka uresničevali. Zaupam v strokovnost zaposlenih in zagovarjam avtonomijo učiteljev. Vsi skupaj se bomo skušali trudili po svojih najboljših močeh v dobrobit naših zanamcev.

Dragi učenci, naj letošnje leto zaznamuje čim manj nepričakovanih situacij in naj vas spremlja dejstvo, da boste le s trdim delom, trudom in vztrajnostjo dosegli prav vse. Verjemite vase. Uspelo vam bo.

Spoštovani starši, stojte ob strani vašim otrokom in jim bodite z lastnim zgledom opora pri njihovem trudu. Vaši otroci zmorejo veliko in še več z vašo pomočjo, potrpežljivostjo in usmerjanjem.

Cenjeni sodelavci, želim vam dobre namene, zamisli, rešitve, predloge, neverjetno ustvarjalnost, obilico dobre volje in humorja ter zadovoljstva pri delu. Verjamem, da boste svoje cilje v želji po najboljšem za naš podmladek v marsikaterem pogledu ne le dosegli, temveč tudi presegli.

Korakajmo vzporedno z roko v roki vsi skupaj. Naše vodilo naj bo skrb za učenje vseh, (so)organizacija dela in življenja šole, sodelovanje z deležniki ožjega in širšega okolja ter prevzem odgovornosti za razvoj in ugotavljanje ter zagotavljanje kakovosti dela naše šole. Soustvarjajmo kulturo naše šole skupaj.

Ob prevzemu krmila vodenja se zavedam velike odgovornosti, ki me čaka. Pripravljena sem na vsakodnevne izzive. Veselim se snidenja s prav vsakim od vas.

S spoštovanjem                                                                                             

vaša nova ravnateljica

 Milena Vreš, prof.


Zbirnik Teden otroka 2020 je nastal v sodelovanju z JVIZ I. OŠ Rogaška Slatina, VIZ II. OŠ Rogaška Slatina s podružnicama ter Vrtcem Rogaška Slatina.

Ponosni smo na desetletno sodelovanje z zavodi v Rogaški Slatini, saj nam je uspelo urediti zbirnik že deseto leto zapored. Hvala vsem!

Za ogled zbirnika kliknite TUKAJ.


Spoštovani starši in učenci,

šole smo bile z okrožnico MIZŠ danes, 3. 10. 2020 obveščene, da je Vlada RS včeraj, v petek, 2. 10. 2020 ob 23.15 na dopisni seji sprejela Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe v virusom SARS-CoV-2, s čimer se uveljavljajo novi preventivni ukrepi, ki za udeležence vzgojno-izobraževalnegaprocesa stopijo v veljavo od nedelje, 4. 10. 2020 dalje.

Spremembe so vezane  predvsem na nošenje mask v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Sprememba odloka določa izjeme, ko uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni potrebna, in sicer je to za učence, ko so v matičnem oddelku.

Prav tako maska ni obvezna pri opravljanju neposrednega dela z učenci za učitelje do vključno 3.razreda osnovne šole in osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Učitelji od 4. razreda osnovne šole uporabljajo masko v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Pri gibanju otrok in zaposlenih izven učilnic, v skupnih prostorih se uporabljajo določila odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe v virusom SARS-CoV-2 (ULRS št. 124/20) z dne 18. 9. 2020, kar pomeni, da se uporablja zaščitna maska.

MIZŠ se je tako odločilo na osnovi spremljave epidemiološkega stanja po šolah. Trenutna situacija nakazuje, da je delež okuženih udeležencev, ki jim je bila odrejena karantena, nižji kot v obdobju med 15. in 25.septembrom in je s tega vidika vzgojno-izobraževalni proces mogoče organizirati kot določa sprememba Odloka.

Spoštovani starši in učenci,

podpora in sodelovanje pri upoštevanju ukrepov za učence, vaše otroke, je ključnega pomena za ohranjanje zdravja in varnosti. Doslej nam je šlo dobro predvsem zato, ker smo pri izvajanju preventivnih ukrepov dosledni.

Naj bo tako tudi v prihodnje. Ostanimo odgovorni in s tem zdravi.

Ravnateljica mag. Karla Škrinjarić, spec.


V soboto, 03. 10. 2020 bodo prijavljeni učenci na II. OŠ Rogaška Slatina opravljali mednarodne Cambridge izpite. Prijavnice in urnike poteka izpita so učenci že prejeli iz rok svojih mentoric in na svojo elektronsko pošto .

Učence prosimo, da upoštevajo navodila in časovne termine na prijavnici.

Učenci, ki opravljajo mednarodne izpite KET in PET, prinesejo tudi svoje osebne dokumente,  saj v nasprotnem primeru opravljanje izpita ne bo mogoče.

Mentorice želimo vsem učencem veliko uspeha pri opravljanju izpita ter zadovoljstva ob spoznanju, da so bogatejši še za eno življenjsko izkušnjo.

         Koordinatorka mednarodnih Cambridge izpitov : Mateja Vidovič, prof.